Насінництво

Насінництво фото 1 LNZ GroupНасінництво фото 2 LNZ Group

4 000 га під поливом

Насінництво фото 3 LNZ GroupНасінництво фото 4 LNZ Group

80 років досвіду

Насінництво фото 5 LNZ GroupНасінництво фото 6 LNZ Group

3 500 працівників

Переваги:

 • оптимальний вибір місця вирощування певного гібриду в залежності від грунтово-кліматичних умов;
 • диверсифікація ділянок гібридизації, що дає можливість мінімізувати ризики;
 • 90% площ під зрошування;
 • понад 10-річний досвід роботи з провідними міжнародними компаніями-селекціонерами-Піонер, Сингента, Лімагрейн, Заатбау, Пробсдорфер; КВС.
 • майже 80-ти річний досвід заводського виробництва насіння, що передається поколіннями.

Насінництво – дуже важлива галузь сільськогосподарського напрямку

За час свого існування людина обробляла багато рослин, але жодна з них не зіграла такої важливої ролі в розвитку суспільства, як хлібні культури. Немає на Землі важливішої роботи, ніж посіяти насіння і зібрати врожай. Саме виробництво насіння зернових культур потребує особливої уваги, тому ми приділяємо йому найбільше уваги.

Насіння є носієм біологічних, морфологічних, господарських ознак і властивостей рослин. Саме тому від якості насіння залежать в значній мірі врожайність зернових та інших культур.

Особливості

В основу насінництва покладена селекція. Селекція - це наука про виведення нових, і поліпшення існуючих сортів сільськогосподарських рослин (насіння соняшника, кукурудзи, і т.п.). Селекція починається з відбору та вивчення вихідного матеріалу. Однак, сучасні селекціонери не обмежуються відбором існуючих форм. Вони використовують метод спрямованого впливу на рослини, в результаті якого створюються нові цінні сорти, що володіють необхідними властивостями. Теоретичною базою селекції є наука про спадковість та мінливість – генетика та генна інженерія.

Найважливіше завдання селекції – отримати нові сорти з властивостями, що перевершують попереднє покоління насіння кукурудзи, пшениці, ячменю, та ін.

Сорт – це група культурних рослин одного виду, які мають певні господарсько-біологічними властивостями і морфологічними ознаками, що характеризують даний генотип або комбінацію генотипів, відрізняються від інших груп рослин того ж ботанічного таксону одним або декількома ознаками. Причому новий сорт повинен забезпечити максимальну врожайність та високу якість зерна відповідно до певних ґрунтів й клімату.

Саме біологічний фактор є одним з найменш ресурсоємних і найбільш ефективних напрямків інтенсифікації зернового господарства, оскільки потенціал сорту сприяє більш раціональному використанню ґрунтово-кліматичних ресурсів, через нього опосередкуються сучасні досягнення хімізації, меліорації, комплексної механізації. При цьому біологічні комбінації створення, впровадження і застосування нових сортів та гібридів зернових культур менш обмежені, ніж інші напрямки інтенсифікації зернового господарства, що мають оптимальні параметри, за межами яких, їх розвиток економічно недоцільний. Крім того, впровадження у виробництво сортів, орієнтованих виключно на сприятливі погодні умови або на їх ймовірне погіршення, сприяє більш стабільному веденню зернової галузі, а розширення посівів під сортами, стійкими до шкідників й хвороб, істотно знижує небезпеку забруднення навколишнього середовища, скорочує втрати врожаю й витрати виробництва. Цілеспрямована селекція дозволяє поліпшити якість зерна та розвивати інші господарсько корисні ознаки зернових культур, що робить сорт не тільки найдешевшим, але найбільш доступним і швидким засобом підвищення ефективності господарства.

Вирощування сої

Сучасні умови й світові тенденції диктують правила, тому соя з кожним днем стає все біль популярно. Серед спеціалістів у сільськогосподарській галузі.

Соя – світлолюбна, й достатньо вимоглива до тепла культура. Найбільша потреба в теплі відзначається в фазах цвітіння й формування бобів. Оптимальна температура повітря в цей період повинна бути 21 - 22 ° С. При зниженні до 14 ° С ріст та розвиток цієї культури припиняється.

На початку і наприкінці вегетації потреба в теплі трохи нижче. В цей час рослини переносять заморозки до мінус 2-3,5 ° С.

Соя достатньо вимоглива до вологості, але не на усіх етапах зростання. Вона досить посухостійка в початковий період (до цвітіння), але недостатній об’єм вологи в цей час, знижує продуктивність рослин та розвиток нижніх бобів. Недолік вологи під час цвітіння, утворення бобів й наливу насіння різко знижує продуктивність сої. З фази цвітіння споживання вологи дуже різко зростає, це пов'язано з інтенсивним розвитком зеленої маси та збільшенням поверхні випаровування.

Для формування врожаю потрібно в 2-3 рази більше поживних речовин, у зрівнянні з зерновими культурами, тому вона добре росте на родючому українському чорноземі. На інших ґрунтах соя може дати високий врожай тільки при внесенні великого об’єму добрив.

Партнери LNZ Group

 • LNZ Web
 • Tevitta
 • DEFENDA
 • UNIVERSEED
 • BASF
 • Limagrain
 • SesVanderhave
 • Syngenta