Вирощування кукурудзи на силос

Одним з важливих питань в тваринництві є отримання якісних кормів, які мають забезпечити, як прирости живої маси тварин, так і підвищення надоїв дійного стада. І основним з компонентів в більшості раціонів для ВРХ є силос.

Підбір гібриду.

При цьому ми повинні пам’ятати, що якісний силос із кукурудзи починається, в першу чергу, з вибору гібрида. На сьогоднішній день на ринку дуже багато селекційних компаній пропонують використовувати гібриди зернового напрямку на виробництво силосу. Так, пропонуються гібриди насіннєвих компаній бренду Монсанто, Піонер, Сингента, Євраліс, КВС, Майсадур, Маїс та ін. Дані гібриди характеризуються значною висотою, що забезпечує урожайність зеленої маси, але не завжди збалансованість по вмісту поживних речовин та високу ефективність травлення, крім того рекомендовані зернові гібриди забезпечують значним вмістом зерна в силосній масі, яке теж в результаті травлення може не повністю перетравлюватись, тому потребує додаткового плющення або подрібнення.

Є також спеціалізовані гібридикукурудзи під силос, це з низьким вмістом лігніну, що забезпечує підвищення травлення силосної маси в шлунках тварин. Зокрема на ринку дані гібриди пропонує компанія LG, це ЛГ 3232, ЛГ 30308, Джоді.Крім того на сьогоднішній день ми, компанія «LNZ Grup», пропонує гібриди Laefy типу, що характеризуються збільшенням поживної частину рослини для тварин за рахунок збільшення кількості листків над початком від 10 до 13 та переважно борошнисто-склоподібний крохмаль в зерні і гібриди Leafy-Floury типу, що крім збільшеної кількості листків мають до 25 % чисто борошнистого типу зерна, що значно підвищує його перетравність.

При цьому при виборі гібриду ми повинні пам’ятати, що основна поживна маса рослин знаходиться над початком (мал. 1)

Вирощування кукурудзи на силос фото 1 LNZ Group

Мал. 1. Перетравність різних частин кукурудзи

Велике значення також має вміст зерна в силосі, адже в ньому знаходиться найбільш поживна частина силосної маси для тварин. Проте не завжди значна кількість зерна в силосній масі свідчить про високу його поживність. Тому, що важливе значення має в даному випадку консистенція ендосперму зерна його тип (мал.2.). Так, зерна що мають більш скловидний тип ендосперму мають гіршу перетравність в порівняні з зерном, що має більш борошнистий тип. Адже руйнування даного зерна відбувається краще навіть підчас порізки та прожовування тваринами та й в процесі силосування такі зерна краще піддаються ферментації .

Вирощування кукурудзи на силос фото 2 LNZ Group

Мал. 2. Типи ендосперму різних гібридів.

Основний обробіток грунту.

Важливе значення має технологія вирощування кукурудзи на силос, яка зазвичай господарствами дуже сильно спрощується. Одним з важливих елементів технології вирощування є основний обробіток грунту, адже кукурудза має мичкувату кореневу систему, яка здатна поширюватись на 1,2-1,5 м в глибину грунту, тому є дуже чутливою до наявності ущільнень грунту, підплужної підошви, які будуть погіршувати та обмежувати її розвиток. Тому, основний обробіток грунту необхідно направити, як і на зерновій кукурудзі для оптимізації структури грунту за рахунок руйнування ущільнень грунту та підплужної підошви. Тому, для всіх типів грунтів рекомендував би застосовувати в першу чергу глибоке рихлення або глибоку оранку, залежно від глибини та типу ущільнення грунту. Адже такі обробітки грунту забезпечать формування оптимальної структури грунту та сприятимуть більшому накопиченню вологи в грунті за зимовий період.

В весняний період обов’язковим є використання боронування, закриття вологи, аджев період коли відбувається прогрівання гурнут до 4-5 °С, дуже сильно активізується мікрофлора грунту і відбувається стікання і випаровування надлишкової вологи, як результат відбувається формування нової капілярно-пористої структури грунту, яку ми зруйнували основним обробітком грунту. Тому, боронування грунуту підчас посіріня його поверхні (досягання фізичної стиглість), сприяє руйнуванню сформованих пор та зупиняє процес інтенсивного випаровування вологи з нижніх горизонтів.

Удобрення.

Одним з елементів оптимізації процесів росту і розвитку рослин кукурудзи, зокрема, на ранніх етапах є система живлення, яка взагалі нехтується господарствами. Проте для ефективного вирощування силосної кукурудзи ми маємо розуміти, що рослини потребують забезпечення не лише азотними добривами, але й збалансування їх живлення за іншими елементами. Адже рослини на 1 тону основної і відповідної кількості побічної продукції споживають 24-35 кг азоту, 10-14 кг фосфору, 25-35 кг д.р. калію, 6-10 кг кальцію і магнію, 3-4 кг сірки. Тому, для успішного росту і розвитку рослин важливо вносити під основний обробіток грунту, зокрема на бідних грунтах по 20-30 кг/га д.р. фосфору і калію, а на легких грунтах калійні добрива можна змістити на весняне внесення під закриття вологи, щоб не відбулось інтенсивного їх промивання в осінньо-весняний період. Крім того для засвоєння більшої частини азоту, що ми вносимо під силосну чи зернову кукурудзу, рекомендуємо вносити на кожних 10 кг/га д.р азоту по 1,5-2,0 кг/га д.р. сірчаних добрив, тоді весь азот буде повноцінно використовуватись рослинами в повній мірі і будуть ефективно включатись в білкові структури. Якщо планується використовувати сульфат амонію або інше кисле добриво, то бажано їх внести з осені під основний обробіток грунту або в весняний період під закриття вологи, коли є значна кількість вологи і підкислення грунту буде короткостроковим та не вплине на рослини. Для швидкого старту рослин, доброго розвитку кореневої системи, оптимізації умов закладки урожаю на початкових етапах, необхідно збалансувати їх живлення. Адже кукурудза на силос закладає свій урожай починаючи з 1-го до 9-го листка, так з 1-го по 3-й листок відбувається закладка вузлів, а відповідно кількості листків, з 3 по 9 листок відбувається закладка, формування та розвиток початків (мал. 3.).

Вирощування кукурудзи на силос фото 3 LNZ Group

Мал.3. Проходження фаз та етапів онтогенезу в рослин кукурудзи на початкових етапах (Є небезпека що є вже подібне використовував десь)

Тому, при посіві необхідно внесити на 5 смвбік і на 5 см глибше від насіннєвого ложа комплексні добрива, що містять N10-20P10-20K10-20S3-5, можна в поєднанні з мікродобривами, але бажано щоб весь комплекс не перевищував 60 кг/га сукупної діючої речовини.

Посів.

Якість посіву визначає, яку масу ми сформуємо і який вміст зерна в ній буде, а відповідно яка буде її поживність в цілому. Тому, всі зернові компанії, що спеціалізуються на зернових гібридах, рекомендують збільшувати густоту посіву кукурудзи на 10-15 тис./га схожих насінних від рекомендованих норм для вирощування їх на зерно. При цьому ми збільшуємо вихід зеленої маси, але не завжди частку зерна в ній. Гібриди Leafy і Floury-Leafy типу потрібно висівати, враховуючи якісні показники насіння, щоб на момент збирання було 69-74 тис. рослин/га, що забезпечує високий вміст зерна в зеленій масі і високу якість та поживність отриманого силосу.

Глибина посіву силосної, як і зернової кукурудзи має складати 4-6 см з яких 1,5-2,0 см ввологий грунт.

Гербіцидний захист.

При вирощуванні кукурудзи на силос важливим фактором є захист посівів від бур’янів та засмічувачів, адже від цього буде залежати як інтенсивність розвитку, та в цілому рівень урожаю зеленої маси. При цьому важливо зменшувати собівартість одиниці вирощеної зеленої маси. Тому, ми пропонуємо використати препарати бренду Defenda, що успішно вирішать питання з бур’янами, зменшать собівартість продукції і забезпечать відсутність фітотоксичної дії при врахуванні регламенту їх застосування.

Для успішного захисту рослин, можна сформувати бакові суміші грунтових препаратів за участі прометрину:

 • Перун (Пометрин, 500 г/л) 2,0-2,5 л/га + Сахара (Ацетохлор, 900 г/л) 1,5-2,0 л/га;
 • Перун (прометрин 500 г/л) 2-2,5 л/га + Дабл Трай (металахлор, 960 г/л) 1,7-1,9 л/га;
 • Перун (прометрин 500 г/л) 2-2,5 л/га+ Сора-нет (пропізахлор, 720г/л) 1,8-2,2 л/га.

Або на осонові тербутилазіну:

 • Айдахо КС (тербутилазин, 500 г/л) 1,5-1,6 л/га + Сахара (ацетохлор, 900г/л) 1,5-1,7 л/га;
 • Айдахо КС (тербутилазин, 500 г/л) 1,5-1,6 л/га + Дабл Трай (металахлор, 960 г/л) 1,7-1,9 л/га
 • Айдахо КС (тербутилазин, 500 г/л) 1,5-1,6 л/га + Сора-Нет (пропізахлор, 720г/л) 1,8-2,2 л/га.

При цьому для прийняття рішення по нормах внесення препаратів потрібно враховувати механічний склад та вміст гумусу в грунті. А така компоновка двох груп діючих речовин Хлорацетанілідів і Триазинів забезпечить широкий спектр контролю бур’янів. Такі бакові суміші грунтових нажаль не зможуть вирішити питання з падалицею соняшника, тому для цього ви можете використати препарати на основі 2,4-Д та його похідних, зокрема Ефімер (2-етил-гексиловий ефір 2,4-Д, 905 г/л) 0,7-0,8 л/га, Примус (2-етил-гексиловий ефір 2,4-Д, 452 г/л + флорасулам, 6,3 г/л) 0,4-0,6 л/га, Дикамба Форте (дикамба у формі диметиламінної солі, 120 г/л + 2,4-Д у формі диметиламінної солі,344 г/л) 1,0-1,2 л/га або препарат Аксакал (флорасулам, 250 г/л) 0,02-0,03 кг/га в поєднанні з прилипачами Мачо 0,2 л/га або Супер Мачо 0,1 л/га в чистому вигляді чи бакових сумішах з іншими препаратами. А для посилення боротьби з злаковими бур’янами при застосуванні по сходової схеми можемо запропонуватипрепарати на основі сульфонілсечовин Муссон (нікосульфурон 40 г/л) 1,0-1,25 л/га, Рим (римсульфурон, 250 г/л) 0,04-0,05 кг/га в поєднанні з прилипачем Мачо 0,2 л/га СуперМачо 0,1 л/га, Кентавр (римсульфурон, 500 г/л + тифенсульфурон-метил, 250 г/л)0,02-0,025 кг/га також в поєднанні з прилипачем. При цьому посіви кукурудзи мають бути очищенні від бур’янів та засмічувачів до фази 5 листків, щоб забезпечити оптимальні умови закладки початка, а відповідно сприяти отриманню більшої кількості зерна в силосній масі. Дані препарати не мають як такої грунтової дії, тому з застосуванням їх обов’язково необхідно розуміти небезпеку другої хвилі бурянів в фазу 7-10 листків. Тому, схеми мають передбачати, при необхідності, двократне застосування гербіцидів. Для цього потрібно враховувати регламент препаратів та спектр бур’янів і засмічувачів, що вони забирають.

Так, для боротьби з наявними злаками в першій обробці до 5 листка в бакову суміш до препаратів Ефімер 0,7-0,8 л/га, Примус 0,4-0,6 л/га, Дикамба форте 1,0-1,2л/га, можемо додати Муссон 1,0-1,25 л/га, або Рим 0,04-0,05 кг/га з прилипачем. Тоді, при необхідності, в другу обробку для боротьби з злаковими та деякими дводольними можна використати Муссон 1,0-1,25 л/га, а для боротьби з повторною хвилею соняшнику Аксакал 0,02-0,03 кг/га, але бажано так формувати схеми, щоб вони не повторювались двічі.

Для формування грунтового ефекту ми можем Вам запропонувати використати препарат Сумаро ( мезотріон, 480 г/л) 0,25 л/га в поєднанні з прилипачем Мачо 0,2 або Супер Мачо 0,1 л/га в чистому вигляді, або в баковій суміші з Муссон (нікосульфурон 40 г/л) 1,0-1,25 л/га, що забезпечить грунтову дію, та боротьбу з широким спектром бур’янів, зокрема злаковими і Ваточником сірійським.

Інсектицидний захист.

Оскільки основні шкідники кукурудзи в нас це в основному грунтові (дротянки, личинки хруща, інколи підгризаючі совки) на ранніх етапах, Шведська та Гесенська мухи по вегетації, а в період цвітіння та формування початків кукурудзяний стебловий метелик та види совки, то ефективним є обробка насіння інсектицидами та застосування трихограми в період викидання волоті.

Для обробки насіння проти спектру ґрунтових шкідників і шкідників сходів ми можемо запропонувати Вам інсектицидні протруйники Латина (клотіанідин, 600 г/л) 3,5-5,0 л/т, а також Метакса (тіаметоксам 350 г/л) 6,0-9,0 л/т насіння.

По вегетації підчас виходу волоті бажано застосовувати трихограму, яку, як і на зерновій, розкидають в два етапи: при виході волоті і повторно через дві неділі по 150-200 тис. особин/га.

Збирання.

Збирати зелену масу необхідно при вологості 65-70 % за молочно-воскової стиглості зерна, що забезпечить кращі умови силосування з високим вмістом сухої речовини та високою перетравністю поживних речовин.

При цьому гібриди Leafy і Leafy-Floury типів крім високої урожайності зеленої маси мають ще декілька позитивних переваг, зокрема:

 • Більш розтягнутийперіод збирання;
 • Швидку ферментацію (через місяць можна починати згодовувати силос тваринам);
 • Легке руйнування зерна підчас подрібнення, силосування і прожовування тваринами;
 • Високий вміст крохмалю в силосні масі та оптимальне співвідношення засвоюваноїнейтрально-детергентної і ефективної клітковини;
 • Завдяки більш борошнистому типу зерна кращу засвоюваність крохмалю;

що позитивно впливає на збільшення надоїв молока дійних корів та приріст живої маси в молодняка, адже даний силос можна використовувати для різних раціонів та вікових груп.

Тому, при порівняні різних типів гібридів на силос, якщо михочемо мати значний вал і високу його якість, потрібно розуміти основні переваги і недоліки різних типів гібридів (тал. 1).

Таблиця 1. Порівняльна таблиця різних типів гібридів

Показники

Силосно-зернові гібриди

Гібриди BMR (зменшеним вмістом лігніну)

Гібриди Leafy

Гібриди Floury-Leafy

Збалансованість листової і стеблової маси

®

®

Високий вмісткрохмалю

®

®

®

®

Висока перетравність крохмалю

®

®

Висока перетравність маси

®®

®

®

Високий рівень урожаю

®

®

®

Широке вікно збирання

®

®

Висока швидкість силосування

®

®

Висока якість корму

®

®

®

Адаптованість до різних раціонів

®

®

®

При збиранні важливо дотримуватись наступних вимог, величина різки маси має бути не більше 3 см, що забезпечить ефективне подрібнення маси і добре її силосування.

Висоту зрізу краще формувати, залежно від вибраного типу гібриду та фази збирання, на висоті 15-40 см під початком, що забезпечить попадання достатньо перетравної частини зеленої маси, а відповідно добру поживність корму, і зменшить попадання неперетравної частини, яку тварини не будуть поїдати.

Висновок:

Отже, при вирощуванні кукурудзи на силос необхідно:

- сформувати оптимальну структуру грунту для розвитку кореневої системи, за рахунок глибокого рихлення чи оранки з урахуванням ущільнення та наявності підплужної підошви;

- збалансувати живлення рослин, зокрема важливе значення має комплексе підживлення на ранніх етапах та збалансування азоту з сіркою;

- підібрати відповідний гібриду кукурудзи, що забезпечить як високий урожай так і високу якість отриманого силосу, зокрема перспективними є гібриди Leafy та Leafy-Floury типу,

- захист посівів від бур’янів та шкідників, використовуючи доступні і якісні препарати,зокрема препарати бренду Defenda,

- провести збирання в фазі молочно-воскової стиглості, при величині різки 2-3 см, на підвищеному рівні зрізування рослин (20-40 см під нижнім початком).

Автор: Василь Кіфорук, канд. с.-г. наук, керівник відділу Агротехнологій LNZ Group (Україна)

Джерело: "Агробізнес"

Партнери LNZ Group

 • LNZ Web
 • Tevitta
 • DEFENDA
 • UNIVERSEED
 • BASF
 • Limagrain
 • SesVanderhave
 • Syngenta