Технологія вирощування кукурудзи залежно від ґрунтово-кліматичних умов

У структурі посівних площ України кукурудза входить до трійки лідируючих культур разом із пшеницею та соняшником. За даними Державної служби статистики, у 2019 р. на їх частку припадав 61%. Зокрема, площа під кукурудзою становила 4,99 млн га, що в 4 рази більше порівняно з 1990 р. — 1,22 млн га. За рахунок удосконалення елементів технології вирощування цієї культури врожайність зросла фактично вдвічі — з 3,87 т/га в 1990 р. до 7,19 т/га в 2019 р.

Щоб досягти гарних результатів при культивуванні кукурудзи, слід враховувати ґрунтово-кліматичні особливості території, дотримуватись наукових рекомендацій та не нехтувати власним досвідом і порадами агровиробників.

При виборі поля особливу увагу звернути на рН сол. ґрунту — оптимально 5,6-6,5 (недопустимо нижче 5,5). За низької кислотності слід внести меліоранти із вмістом кальцію (дефекат, вапно). При засоленні — необхідний гіпс. При нейтральному рН потрібно тільки нейтралізувати підкислення від азотних добрив. Перевірити поле на відсутність шарів ущільнення. Поля із супіщаним ґрунтом, із низькою родючістю без внесення органічних добрив для посіву високопродуктивними гібридами мало підходять. Поля в монокультурі від 3-х років бажано сіяти гібридами з високою стійкістю до хвороб кукурудзи.

Із вологою у західному регіоні України все гаразд. За вегетаційного періоду тривалістю 209-227 днів кількість опадів у середньому за рік тут коливається від 627 до 694 мм, розподіляючись по території від 486 до 760 мм. У регіоні скоріше проблема в недостатній кількості сум ефективних температур (>10°С) — 965-1010°С. Тому в цій зоні варто звернути увагу на ранньо- та середньостиглі гібриди кукурудзи, які встигають дозріти та віддати вологу з качана.

У сучасних умовах, тобто зростання посушливості клімату та контрастності погодних умов упродовж вегетації, актуалізується питання впровадження адаптованих та ефективних технологій вирощування кукурудзи як в Україні в цілому, так і в північно-східному регіоні зокрема. В північно-східних областях України найбільш популярними є гібриди з ФАО від 220 до 360.

Технологія вирощування кукурудзи залежно від ґрунтово-кліматичних умов фото 1 LNZ Group

За останні 3 роки у Дніпропетровській та Запорізькій областях ми спостерігаємо недолік вологи і коливання високих літніх температур та весняні приморозки. Наприклад, у травні минулого року ми помічали падіння температури в деяких районах до -8°С, а в липні стовпчик термометра підіймався до +32°С, також за вегетаційний період кількість опадів у середньому за рік тут коливається від 278 до 499 мм в різних районах.

Тому в цій зоні варто звернути увагу на ранньо- та середньостиглі гібриди кукурудзи, які встигають дозріти та віддати вологу з качана, та також у період цвітіння уникнути стерильності пилку для подальшого запилення. Кукурудзу з пізнім ФАО ми будемо рекомендувати тільки на зрошенні.

Сума ефективних температур для різних груп стиглості кукурудзи

ФАО 200-300 ФАО 300-400ФАО 400-500
1030-1100°С1140-1170°С1210-1300°С

LNZ Group пропонує лінійку зернових та силосних гібридів кукурудзи канадської селекції UNIVERSEED, які адаптовані до вирощування на українських землях та пристосовані до погодно-кліматичних умов. Особливостями зернових гібридів є пристосованість до умов складного фітосанітарного стану з високою шкодочинністю хвороб і шкідників, добра вологовіддача, міцне стебло з потужною кореневою системою та високий потенціал врожайності. До середньоранніх гібридів із зубовидним типом зерна відносяться UNI3510/EXPM032 (ФАО 220), UNI310/EXPM015 (ФАО 260) та UNI3410/EXPM013 (ФАО 290).

Група середньостиглих гібридів представлена UNI3313/EXPH002 (ФАО 330), EXPІ143 (ФАО 340) та UNI3511/EXPH003 (ФАО 350). Середньопізні гібриди — це EXPM017 (ФАО 440) та новинка EXPB003 (ФАО 440). Силосні гібриди бренду UNIVERSEED представлені Leafy-Floury, особливостями яких, окрім збільшеної облиствленості рослин, є борошнистий тип зерна в качані. Це зумовлює отримання багатьох додаткових переваг при заготівлі, силосуванні та згодовуванні тваринам.

Для південного регіону України компанія LNZ GROUP пропонує гібриди бренду UNIVERSEED: EXPM 032 — ФАО 220 (для посіву в оптимальні строки чи пересіву); EXPM 015 — ФАО 260 (для посіву в оптимальні строки чи пересіву, придатний до No-till технології); EXPM 013 — ФАО 290 (для посіву в оптимальні строки); EXPН 002 — ФАО 330 (для посіву в оптимальні строки); EXPI 143 — ФАО 340 (інтенсивний). Дані гібриди випробувані на виробництві та характеризуються стабільною врожайністю і високою якістю отриманого зерна.

Для ефективності використання техніки в господарстві та зменшення негативних погодно-кліматичних факторів при вирощуванні кукурудзи в господарствах висівають більше ніж 2-3 гібриди з різним ФАО. Оптимальним вважається співвідношення гібридів за принципом: ФАО 200-250 у кількості 30-40%, ФАО 260-300 у кількості 30-40% і решта на ФАО після 300. Для західного регіону України компанія LNZ GROUP пропонує гібриди бренду UNIVERSEED: EXPM 032 — ФАО 220, EXPM 015 — ФАО 260, EXPM 013 — ФАО 290, EXPI 143 — ФАО 320 (інтенсивний). Оптимальним вважається співвідношення гібридів за принципом: ФАО 200-250 у кількості 30-40%, ФАО 260-300 у кількості 30-40% і решта на ФАО після 300. Норми висіву насіння кукурудзи в умовах посухи та дефіциту вологи потрібні на 10-15% менше від рекомендованих, чим зменшується конкуренція рослин за вологу, що є в ґрунті.

Орієнтовні норми висіву насіння кукурудзи залежно від ґрунтово-кліматичних умов та груп стиглості культури, млн/га

Група стиглості (ФАО)  СтепЛісостепПолісся
       200-299               60-65       75-8085-90
       300-399         55-60 70-75 -
400-499 50-55--

Правильно розрахувати густоту посіву — одне із основних завдань для отримання максимального врожаю. Це рішення повинен прийняти агроном на місці, виходячи із конкретних умов, правильних загальних рекомендацій не існує. Ми можемо розглянути тільки основні принципи розрахунку:

1. Правильно вибрати густоту на збирання, а саме: вивчити характеристику гібрида від виробника. В ній є рекомендації щодо густоти, виходячи від зони зволоження. Провести аналіз запасів вологи в ґрунті по попередниках (краще по кожному полю). Оцінити рівень цих запасів та провести аналіз опадів за останні 3-5 років для правильної оцінки зони зволоження. Густота посіву дається від і до. При посіві по кращих попередниках краще брати вищий показник, а при гірших — нижчий. Врахувати рельєф поля — при значних схилах взяти нижчий показник. Рівень родючості та система живлення також має вплив.

2. Правильно розрахувати густоту посіву, виходячи із густоти на збирання. Густота посіву вираховується від втрат густоти від посіву до збирання. Втрати ці складаються від польової схожості насіння та втрат протягом вегетації. Польова схожість залежить від: лабораторної, якості підготовки ґрунту перед посівом, рівномірної вологи на глибині загортання, температури ґрунту при посіві. Погіршення цих факторів призводить до зменшення польової схожості насіння. Втрати протягом вегетації можуть бути від ґрунтових шкідників, механічних обробітків. Зверніть увагу, що значна частина втрат залежить від якості посіву.

Технологія вирощування кукурудзи залежно від ґрунтово-кліматичних умов фото 2 LNZ Group

Схема живлення складається з основного внесення добрив, яке застосовують восени чи навесні до висіву, припосівне й підживлення під час росту та формування качанів. Забезпечуючи рослини фосфором та калієм, кукурудза стає більш стійкою до термічних стресів і нестачі води, покращується амінокислотний склад білка. Фосфор і магній допомагають краще сформувати виповнені зернини, забезпечують швидке та рівномірне дозрівання. Найбільше впливає на якість урожаю азот, крім підвищення урожайності, зростає також вміст мікроелементів у зерні.

Для розрахунку норм внесення добрив під кукурудзу єдиним надійним методом, який покаже потребу в елементах живлення для отримання запланованої врожайності, є аналіз ґрунту. Розраховувати дозу добрив необхідно виходячи з планової врожайності, а також вологозабезпечення ґрунту.

Орієнтовні норми внесення мінеральних добрив для основних зон вирощування кукурудзи, кг/га д.р.

Зона      P2O5    K2O
Степ           80-120        60-9020-40
Лісостеп60-9060-9060-90
Західний регіон         90-150     60-9060-90

При настанні несприятливих умов, а також прояві нестачі фосфору і калію ми можемо внести препарат DEFENDA МАКРО в нормі 1-2 л/га, який сприятиме заповненню даних елементів.

LNZ Group пропонує свою лінійку добрив. Зокрема, під кукурудзу рекомендовано вносити у фазі 3-5 листків DEFENDA Цинк (1,0 л/га) + DEFENDA Макро (1,5 л/га) + DEFENDA Аско Гумат (0,5 л/га), у фазі 8-11 листків DEFENDA Макро (1,0 л/га) + DEFENDA Мікро (1,0 л/га) + DEFENDA Аміно (1,0 л/га).

В умовах заходу України після прохолодної та вологої весни посіви кукурудзи часто піддаються впливу високих температур. При цьому рослини починають рости швидше, ніж корені можуть забезпечувати їх поживою, що викликає симптоми дефіциту фосфору, які проявляються у фіолетовій пігментації листя. Тому забезпечення легкодоступними формами фосфору на ранніх стадіях розвитку рослин потрібне обов’язково.

Інтенсифікація виробництва та впровадження короткоротаційних сівозмін створює оптимальні умови для збільшення чисельності хвороб шкідників кукурудзи. Особливої шкоди в посівах кукурудзи завдають дротяники, совки, стебловий кукурудзяний метелик, шведська муха та інколи діабротика.

Найбільша ефективність у боротьбі зі шкодочинними організмами досягається комплексом організаційних, агротехнічних, хімічних і біологічних заходів.

Для захисту рослин кукурудзи від шкідників та хвороб на початкових етапах росту і розвитку дієвим є застосування протруювачів насіння з портфоліо DEFENDA: Арес (металаксим-М, 350 г/л) — 0,3-0,5 л/т, Латіна (клотіанідин 600 г/л), норма 3,5-5 л/т, Метакса (тіаметоксам, 350 г/л), норма 6-9 л/т, Тефут Голд (тіаметоксам, 200 г/л + тефлутрин, 80 г/л), норма 5,0-12 л/т.

Листкові обробки для захисту від імаго попелиць, совки, лучного метелика в нашому випадку ефективні інсектицидом Престо (клотіанідин 200 г/л + лямбда-цигалотрин 50 г/л) бренду DEFENDA з нормою 0,3-0,4 л/га. Для стимуляції росту і розвитку кореневої системи та посилення стійкості до спеки та посухи рослин ми рекомендуємо вносити препарат DEFENDA Цинк у фазі 3-5 листків та у фазі 6-8 листків у дозі 1 л/га.

Під час закладання зародкових елементів продуктивності критичними періодами щодо забур’яненості є наступні: фаза 2-3 листків, під час якої відбувається диференціація зачаткового стебла, фаза 6-7 листків, коли закладається потенційна продуктивність зародкового качана. Гербокритичний період триває 1-8 тижнів після появи сходів культури або від 3-х до 14-ти листків культури. Фітотоксичний вплив гербіцидів на культуру змінюється від фази. Це відбувається через зміну воскового нальоту та рівня покриття листа кукурудзи гербіцидом. Вплив стресу в фазу V7-V9, коли відбувається формування величини качана, призводить до зменшення кількості рядів.

Від появи 2-го і до 4-го листка листкова поверхня вкрита щільним шаром воскового нальоту і рівень змочуваності листової поверхні становить лише 25-30%. У фазу 5-6 листків відбувається різка зміна воскового нальоту й у фазі 8 листків змочуваність листкової поверхні кукурудзи сягає 80%. Затримка із фазою внесення препарату зменшує його ефективність на перерослі бур’яни і збільшує фітотоксичність на культуру.

Для підвищення ефективності препаратів необхідно провести аналіз води для внесення ЗЗР. Виходячи із цього аналізу, потрібно до робочого розчину додати препарати для покращення рН, зменшення жорсткості води. При неякісному промиванні обприскувача можливі підпали культури, для уникнення цього потрібно використовувати препарати для промивання.

Технологія вирощування кукурудзи залежно від ґрунтово-кліматичних умов фото 3 LNZ Group

Для визначення оптимальної схеми захисту (ґрунтова, по сходах, ґрунтова + по сходах) врахувати фактори: ступінь засміченості поля, видовий склад бур’янів, наявність у верхньому шарі вологи для ґрунтових препаратів, температуру і вологість повітря та наявність стресу для посходових. Бренд DEFENDA у своєму портфоліо має широку лінійку ефективних ґрунтових (Айдахо, Дабл Трай, Перун, Сахара, Сора-Нет) та страхових (Аксакал, Дикамба Форте, Ефімер, Кентавр, Муссон, Примус, Рим, Сумаро, Форит) гербіцидів, рекомендованих для використання в посівах кукурудзи.

Застосування ґрунтових гербіцидів спрямоване на захист посівів від бур’янів до появи сходів вирощуваної культури. Після їх внесення та з’єднання з ґрунтовою вологою утворюється захисний екран, який блокує проростання бур’янів. Цей прийом має подовжену дію, дає змогу стримати декілька хвиль бур’янів та, відповідно, захистити сходи культури в найбільш уразливий період. Їх доцільно застосовувати як на сильно забур’янених полях, так і для уникнення значного гербіцидного навантаження на ранніх етапах росту та розвитку кукурудзи. Це також забезпечує збалансування технологічних можливостей господарства.

В умовах східної України препарат Перун (прометрин, 500 г/л) проявляє максимальну ефективність дії за значного зволоження ґрунту або при загортанні в зонах недостатнього зволоження. Гербіцид Айдахо (тербутилазін, 500 г/л) для ефективної дії потребує менше вологи в ґрунті порівняно з прометрином. Гербіцид Сахара (ацетохлор, 900 г/л) за значних опадів здатний промиватись, тоді як для ефективної дії на півдні потребує достатнього зволоження ґрунту. Діюча речовина препарату Дабл Трай (метолахлор) для ефективної роботи також потребує достатньої вологості ґрунту. Тому краще себе проявляє в умовах достатнього і нестійкого зволоження. Препарат Сора-Нет з діючою речовиною пропізохлор має надзвичайно високу ефективність дії незалежно від погодних умов, а також забезпечує високоефективний захист у разі зниження температури повітря та ґрунту.

Лінійка післясходових гербіцидів від бренду DEFENDA нараховує широкий асортимент препаратів для захисту посівів кукурудзи від дводольних та злакових бур’янів. Значного поширення в регіоні набула композиція бакової суміші Сумаро (мезотріон, 480 г/л) — системний післясходовий гербіцид для контролю однорічних та багаторічних широколистих бур’янів з нормою застосування 0,25 л/га та Муссон (нікосульфурон, 40 г/л) — післясходовий гербіцид проти однорічних та багаторічних злакових та деяких однорічних дводольних бур’янів у нормі 1,25 л/га. Також суттєвим попитом у боротьбі проти дводольних бур’янів користується страховий гербіцид Примус (2-етилгекиловий ефір 2,4-Д, 452 г/л + флорасулам, 6,3 г/л).

В західному регіоні України в посівах кукурудзи найчастіше зустрічаються осоти, берізка польова (Convolvulus arvensis L.), молочай верболистий (Euphorbia stricta L.), мишій сизий (Setaria glauca L.) та зелений (Setaria viridis L.), просо куряче, лобода біла, гірчиця польова, редька дика, щириця біла (Amaranthus albus L.), звичайна (Amaranthus retroflexus L.) та жминдоподібна (Amarantchus blitum L.), амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.). Чисельність видового складу бур'янів може варіювати від 10 до 15 видів. Цієї кількості достатньо для того, щоб істотно зменшити продуктивність культури.

Високу ефективність в умовах заходу України показують страхові гербіциди для кукурудзи бренду DEFENDA компанії LNZ: Сумаро (мезотріон 480 г/л) — 0,25 л/га + Муссон (нікосульфурон 40 г/л) — 1-1,2 л/га + Мачо (прилипач) 0,1% до робочого розчину. Якщо поле забур’янене берізкою польовою, слід дочекатися повного відростання бур’яну (приблизно стадія 7-8 листка кукурудзи) та провести обробку посівів гербіцидом Форет (флуроксипір 333г/кг) у нормі 0,5 л/га.

В умовах півдня України найбільш дієвими в посівах кукурудзи, що ефективно стримують проростання однорічних дводольних та злакових бур’янів, є поєднання ґрунтових гербіцидів бренду DEFENDA: Сора-Нет 2-3 л/га (пропізохлор, 720 г/л) та Айдахо 1,5-2,5 л/га (тербутилазін, 500 г/л). Айдахо — системний селективний гербіцид ґрунтової дії проти широкого спектру дводольних бур’янів. Сора-Нет — ґрунтовий досходовий селективний гербіцид для боротьби із однорічними злаковими та дводольними бур’янами.

Технологія вирощування кукурудзи залежно від ґрунтово-кліматичних умов фото 4 LNZ Group

Вносити ґрунтові гербіциди бажано відразу після сівби, на вологий ґрунт, а при нестачі вологи під культивацію. Норми внесення препаратів індивідуальні для кожного типу ґрунту, видового складу бур’янів та інтенсивності забур’яненості поля. Якщо господарство застосовує систему No-till і не має можливості внести ґрунтові гербіциди за присутністю пожнивних решток, ми також рекомендуємо вносити страхові гербіциди для боротьби з бур’янами.

Для боротьби зі злаковими бур'янами на посівах кукурудзи в фазу 3-5 листків бренд DEFENDA від компанії LNZ рекомендує наступні гербіциди: Муссон (нікосульфурон 40 г/л) — 1-1,2 л/га; Рим (римсульфурон 250 г/кг) 40-50 г/га + 200 мл/га ПАР Мачо; Кентавр (римсульфурон 500 г/кг + тифенсульфурон-метил 250 г/кг) у нормі 20-25 г/га + 200 мл/га ПАР Мачо. Препарати для боротьби з дводольними бур’янами: Аксакал (флорасулам 250 г/кг) 20 г/га + 200 мл/га ПАР Мачо; Дикамба Форте (2,4-дихлорфеноксиоцитової кислоти диметиламінна сіль 344 г/л + дикамби диметиламінна сіль 120 г/л РК) з нормою внесення 1,0-1,2 л/га; Примус (2-етилгексиловий ефір, 2,4 Д — 452 г/л + флорасулам, 6,3 г/л); Форет (флуроксипір 333 г/кг) у нормі 0,5 л/га.

Всі ці препарати можна змішувати між собою в різних дозах і нормах залежно від переважання бур'янів на полі, але для кукурудзи в фазу 6-8 листків бренд DEFENDA від компанії LNZ рекомендує ефективну бакову суміш: Сумаро (мезотріон 480 г/л) — 0,25 л/га + Муссон (нікосульфурон 40 г/л) — 1-1,2 л/га + Мачо (прилипач) 0,1% до робочого розчину. Коли поле забур’янене берізкою польовою, слід дочекатися повного відростання бур’яну (приблизно стадія 7-8 листка кукурудзи) та провести обробку посівів препаратом Форет (флуроксипір 333 г/кг) у нормі 0,5 л/га. Щоб попередити розповсюдження шкідників, використовують інсектицидні препарати Престо (клотіанідин 200 г/л + лямбда-цигалотрин 50 г/л) бренду DEFENDA з нормою 0,3-0,4 л/га.

Основним способом збирання врожаю товарної кукурудзи є комбайновий обмолот качанів, який можна розпочинати за вологості зерна 30-32%. Збирання з нижчою вологістю скорочує обсяги сушіння та знижує витрату палива. Інтенсивна вологовіддача зерна кукурудзи практично припиняється за зниження середньодобової температури повітря до 5…6°С та підвищення його відносної вологості до 80-90%.

Джерело: Agroportal.ua

Партнери LNZ Group

  • LNZ Web
  • Tevitta
  • DEFENDA
  • UNIVERSEED
  • BASF
  • Limagrain
  • SesVanderhave
  • Syngenta