Що в імені твоєму, маркетинг?

Що в імені твоєму, маркетинг? фото 1 LNZ Group

На сьогоднішній день існує понад 500 визначень маркетингу, що дає можливість розуміти його як завгодно, тільки не як щось прикладне, вимірюване й конкретне.

У сучасних реаліях багато понять маркетингу узагальнилися, спростилися й настільки сильно ввійшли в щоденний побут, що втратили свій сенс для професійних маркетологів.

Різні компанії розуміють маркетинг по-своєму: від налагодження виробництва та постачань, а також реклами, друку брошур і візиток до управління організацією крізь маркетингового департаменту, а значить, й очима клієнта.

Наголос у слові «маркетинг» ставиться на тій літері, на якій забажається; від цього, до речі, й залежить якість роботи цієї функції. Коректно ставити наголос на букві «А» — мАркетинг і в жодному разі не маркЕтинг. Далі у статті ви зрозумієте, чому.

Тенденція прослідковується така, що в маркетингу почали переважати ідеї, креатив та інтуїція, а статистика й аналіз почали відходити трохи далі, ніж на другий план. Цей факт повністю відсікає більшу частину маркетингу і створює йому не найсприятливіший імідж.

Метою цієї статті є розвінчання міфів щодо маркетингу й усього, що з ним пов'язано. Думаю, що після цього буде багато людей, які захочуть закидати мене помідорами, але все ж я вважаю за краще висловитися й розставити крапки над «і», адже в суперечці народжується істина.

Звернемося до витоків, до науки.

Методологія науки дає характеристику компонентів наукового дослідження, його об'єкта, предмета аналізу, завдання дослідження (або проблеми), сукупності дослідницьких засобів, необхідних для розв’язання задачі такого типу, а також формує уявлення про послідовність руху дослідження в процесі вирішення завдань.

Об'єкт маркетингу в теоретичному аспекті — це, по-перше, комплекс маркетингу, ринки, конкуренція. По-друге, виробники, споживачі, торговельні посередники, інші суб'єкти маркетингової діяльності. По-третє, зміст і закономірності здійснення різних маркетингових процесів (маркетингові дослідження, передплановий маркетинговий аналіз, враховуючи аналіз зовнішнього середовища маркетингу, комунікаційні процеси та ін.). По-четверте, конкретні методи, що використовуються в маркетингу (маркетингові дослідження, сегментування і позиціонування, розроблення планів і контроль над ними, ціноутворення, оцінки ефективності маркетингу в цілому й окремих його складових та ін).

Можна спробувати всі основні науки й наукові напрями, постулати яких використовуються в маркетингу, класифікувати так:

1. Теоретичні та методологічні основи маркетингу (економічна теорія, філософія, кібернетика).

2. Прикладні науки (психологія, соціологія, макро- і мікроекономіки, етика, математична статистика, економіко-математичні методи, право).

3. Конкретні науки, які вивчають ті чи інші функції управління (планування, виробництво, продаж, фінанси).

4. Теорія маркетингу.

У маркетингу інформація, отримана з інших наукових галузей, доповнюються конкретними маркетинговими фактами і формується в сукупну систему знань, яка використовується під час вирішення конкретних маркетингових задач.

Наприклад, маркетинг вивчає людську поведінку і прагне пояснити відносини, що виникають у процесі обміну. Але вивченням людської поведінки, насамперед, займається психологія. Застосування в маркетингу знань психології допомагає краще зрозуміти поведінку споживачів і менеджерів (виробників і продавців, інших суб'єктів маркетингової діяльності).

Маркетинг розглядає і вивчає не тільки індивідуального споживача, але і групи, до яких він належить (наприклад, сім'ї та соціальні класи), зважаючи на статус, стиль життя та ін. Маркетинг розглядає взаємини всередині цих груп: взаємозв'язки, конфлікти і розподіл влади — все, що впливає на вибір маркетингового підходу, на який опиратиметься компанія.

Маркетинг тісно пов'язаний з іншими дисциплінами, насамперед, із громадськими. Історично наукові корені маркетингу лежать в класичній економічній теорії.

При проведенні маркетингових досліджень використовують поняття, теорію і моделі, а також методи і процедури, викладені в публікаціях із соціологічних досліджень і математичної статистики, в наукових напрямах, що з'явилися раніше, ніж маркетингові дослідження.

А тепер звернімося до практики і сучасних реалій.

Як дипломований спеціаліст, магістр міжнародного маркетингу, маючи за плечима 10-річний досвід роботи в міжнародних компаніях в маркетингових департаментах, хочу підкреслити, що маркетинг — це наука. Важливими китами, на яких вона тримається, є математична статистика та математичний аналіз. Весь креатив повинен бути оцифрований. Ухвалення рішення з ціноутворення має бути оцифровано. Стратегія розвитку портфоліо повинна бути оцифрована. Знання ринку повинні бути оцифровані. Коротко-, середньо-, та довгострокові стратегії і тактики повинні бути оцифровані. Тут у хід йдуть дослідження, моделі, симулятори, тренди, прогнози, моди, медіани.

Складовими маркетингу є: ціноутворення, портфоліо (продукт), менеджмент, комунікація, канали просування і комунікації, люди і процеси. І тут увага: PR — це частина маркетингу. Створення інформаційного поля в ЗМІ і не тільки — це частина комунікаційної стратегії. Бувають випадки, коли назва компанії та портфоліо брендів абсолютно різні. Над формуванням іміджу компанії в цьому випадку буде працювати служба PR, а маркетологи — над брендами. Мета одна — привернення уваги потенційних споживачів до компанії і/або її брендів, що принесе прибуток, збільшить частку ринку і впізнаваність бренду(ів). PR формує інформаційне поле й потрібний сьогодні компанії імідж на ринку, в ЗМІ і не тільки. Чи не це є однією з "P" маркетингу, яка відповідає за всебічну комунікацію на ринку?

І останнє, але не менш важливе. Слово «маркетинг» транслітерувалося з англійського слова «market» (ринок). Marketing — будь-які дії, що здійснюються на ринку. Наголос в англійському слові на літері «А». Всі маркетологи, які є професіоналами своєї справи, знають цей факт. Відповідно, по наголосу з вуст маркетолога можна зрозуміти, яким мАркетингом або маркЕтингом він займається.

Маркетинг — це філософія бізнесу, яка ставить клієнтів у центр стратегії бізнесу (Прабху Гунтарі).

Юлія Каменєва, директор з маркетингу LNZ Group, тренер бізнес-школи PROFI

Партнери LNZ Group

  • LNZ Web
  • Tevitta
  • DEFENDA
  • UNIVERSEED
  • BASF
  • Limagrain
  • SesVanderhave
  • Syngenta