Розробка систем захисту кукурудзи залежно від погодних умов

Захист кукурудзи за сталою схемою, розробленою ще з «діда-прадіда», на сьогодні стає все менш ефективним. Набуває актуальності пристосування захисних заходів під конкретні умови та відмова від необов’язкових технологічних операцій, щоб скоротити витрати.

Проте і скорочувати витрати, і розробляти систему захисту кукурудзи, враховуючи усі важливі фактори, потрібно розумно. Що ж насамперед потрібно взяти до уваги — розповів Віталій Лапчинський, менеджер компанії LNZ Group.Розробка систем захисту кукурудзи залежно від погодних умов фото 1 LNZ Group

Віталій Лапчинський, менеджер компанії LNZ Group

Гербіцидний захист кукурудзи: особливості та важливі моменти

Для планування гербіцидних схем захисту кукурудзи важливими чинниками впливу є: температурні режими, вологозабезпеченість, тип ґрунту та способи його обробітку, видовий склад бур’янів на полі та ступінь забур’яненості, особливості сівозміни у господарстві.

1. Вологозабезпеченість та вибір гербіцидів

Технологія вирощування кукурудзи включає кілька складових, які в сукупності складають майбутній урожай культури. Найбільше на ріст та розвиток кукурудзи впливають тепло і волога — основні лімітуючі фактори вирощування культури. Окрім того, волого- та теплозабезпеченість є маркерами при підборі ґрунтових гербіцидів:

 • В теплих і посушливих умовах для контролю двосім’ядольних та злакових бур’янів ми рекомендуємо використовувати бакову суміш із ґрунтових гербіцидів САХАРА (ацетохлор, 900 г/л) та АЙДАХО (тербутилазин 500 г/л).
 • В теплих і вологих умовах вирощування кукурудзи ефективнішою буде схема ґрунтового захисту у комбінації ДАБЛТРАЙ (S-метолахлор, 960 г/л)+ АЙДАХО (тербутилазин 500 г/л);
 • За умови низьких вологості ґрунту та температури повітря ідеальними партнерами для ґрунтового захисту буде бакова суміш із гербіцидів СОРА-НЕТ (пропізохлор, 720 г/л) + АЙДАХО (тербутилазин 500 г/л).

Розробка систем захисту кукурудзи залежно від погодних умов фото 2 LNZ Group

2. Температурні режими навесні та вибір гербіцидів

Оптимальними для обприскування посівів кукурудзи страховими гербіцидами є температури від +12 до +25°С. Проте такі сприятливі температури для роботи агронома бувають раз в п’ять років. В більшості, весна як не холодна, то занадто жарка, що значною мірою впливає на підбір гербіцидів при страховому захисті кукурудзи. Особливу увагу бажано звернути на застосування гербіцидів гормональної природи (похідні 2,4-Д, дикамба) та похідних сульфонілсечовини (нікосульфурон, римсульфурон), які на фоні високих або понижених температур і тривалих опадів можуть викликати у рослин біотичний стрес, що може призвести до деформації та зміни забарвлення листя, зниження ефективності фотосинтезу.

При холодній і затяжній весні, коли внаслідок впливу погодних умов ефективність дії ґрунтових гербіцидів знижується, отримати гарний врожай кукурудзи без страхового захисту не вдасться.

Оптимальною фазою розвитку рослин кукурудзи для внесення післясходових гербіцидів є фаза 3-5 листків. Саме до появи 3-го листка відбувається формування вузлів, міжвузлів та ярусів вузлової кореневої системи, завершується формування вегетативних частин стебла. На момент формування п’ятого листка у кукурудзи розпочинається закладання майбутніх качанів, тому порушення регламентів застосування гербіцидів призводить до уповільнення розвитку вторинної кореневої системи, відсутності качанів або ж відростання з коренів додаткових пагонів. Окрім того, при внесенні страхових гербіцидів ми маємо враховувати і фази розвитку бур’янів, адже найвищої ефективності від застосування страхових гербіцидів можна досягти коли дводольні бур’яни сформували 1-3 пари справжніх листків а злакові — 3-4 листки.Розробка систем захисту кукурудзи залежно від погодних умов фото 3 LNZ Group

3. Тип ґрунту та способи його обробітку

При вирощуванні кукурудзи тип ґрунту та спосіб його обробітку відіграють вирішальне значення для вибору системи захисту культури. За класичної технології вирощування ефективним для створення оптимальних фітосанітарних умов на ранніх стадіях вегетації кукурудзи буде застосування досходових гербіцидів. Під час внесення ґрунтових гербіцидів потрібно звертати увагу на тип ґрунту, вміст у ньому органічних сполук, вологозабезпеченість, гранулометричний склад і кислотність. Найвища ефективність ґрунтового захисту досягається на ґрунтах із вмістом гумусу не менше 3–4%, діаметром ґрунтових агрегатів не більше 1 см та нейтральним показником pH ґрунту.

При вирощуванні кукурудзи по No-till та Strip-till технологіях застосування досходових гербіцидів буде неефективним через присутність на поверхні ґрунту екрану з залишків рослинних решток від попередників. Це зумовлює необхідність заміни ґрунтових гербіцидів післясходовими.

4. Ґрунтові та страхові схеми: чи завжди потрібні обидві?

Основою для прийняття рішення щодо контролю забур'яненості в посівах є видовий склад і динаміка появи сходів бур'янів у до- та післяпосівний періоди.

За умови застосування класичної технології обробітку ґрунту під кукурудзу необхідно прагнути максимально можливого контролю забур’яненості механічним шляхом в ході основної і передпосівної підготовки ґрунту. Для ефективної боротьби з наступними хвилями бур'янів слід використовувати гербіцидний захист, де поєднання ґрунтової та страхової гербіцидних обробок забезпечать високий рівень культури поля.

Внесенням ґрунтових гербіцидів відразу після сівби ми на тривалий період нівелюємо міжвидову конкуренцію на ранніх стадіях розвитку кукурудзи, коли культура найбільш вразлива до нестачі вологи та поживи і вибаглива до якості освітлення.Розробка систем захисту кукурудзи залежно від погодних умов фото 4 LNZ Group

Використання страхових гербіцидів (по вегетації) має місце при умові неможливості проведення ґрунтового захисту та появи другої хвилі бур’янів. У боротьбі з однорічними та багаторічними широколистими бур’янами ефективними будуть страхові гербіциди для кукурудзи бренду DEFENDA компанії LNZ: СУМАРО (мезотріон 480 г/л); ДИКАМБА ФОРТЕ; АКСАКАЛ (флорасулам 250 г/л); ПРИМУС. Зі шкідливими злаками допоможуть поборотися МУССОН (нікосульфурон 40 г/л) та РИМ (римсульфурон 250 г/кг).

Якщо поле забур’янене берізкою польовою, слід дочекатися повного відростання бур’яну (приблизно стадія 7-8 листка кукурудзи) та провести обробку посівів гербіцидом ФОРИТ (флуроксипір 333 г/кг).

Інсектицидний захист кукурудзи: як правильно планувати?

З насиченням сівозмін кукурудзою інсектицидний захист набирає все більше актуальності. Планування захисту слід розпочинати з протруєння насіння. Протруєння насіння захистить сходи від пошкодження шкідниками та ураження патогенами. З портфоліо ЗЗР від бренду DEFENDA високу інсектицидну ефективність в сухих умовах проявляє протруювач ЛАТІНА (клотіанідин, 600 г/л). МЕТАКСА (тіаметоксам, 350 г/л) буде ефективним в зоні достатнього зволоження. Інсектицидні протруйники надійно забезпечать захист вашої кукурудзи від: дротяників, довгоносиків, личинки хруща, шведської та гессенської мухи та інших шкідників на початкових етапах вегетації.

Наступним етапом захисту посівів є період від появи 3-го справжнього листка до 10 листків рослин кукурудзи. В цей час значної шкоди можуть завдавати шведська та гессенська мухи, личинки лучного метелика, озима совка та довгоносик. Тому, при чисельності два та більше шкідники на квадратний метр (лучний метелик, довгоносики, озима совка) та при значній чисельності шведської та гессенської мухи необхідно провести обприскування посівів інсектицидами: ПРЕСТО (клотіанідин, 200 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л); баковою сумішшю БОМБАРДИР АКВА (імідаклоприд, 200 г/л) або БОМБАРДИР (імідаклоприд, 700 г/кг) з ЦИРКУЛЕМ (лямбда-цигалотрин, 50 г/л) або АЛЬФА СУПЕР (альфа-циперметрин, 100 г/л). Завдяки синергії кількох діючих речовин забезпечується висока ефективність та пролонгована дія інсектицидів, що особливо ефективно в тих випадках, коли одночасно є комахи різних фаз розвитку.Розробка систем захисту кукурудзи залежно від погодних умов фото 5 LNZ Group

Фунгіциди по вегетації: чи потрібні?

При формуванні системи захисту кукурудзи від шкодочинних об’єктів потрібно враховувати, що захист від шкідників в період вегетації значно обмежує розвиток хвороб. Зокрема, в період від виходу волоті до формування і наливу зерна, боротьба з шкідниками зменшує прояви хвороб на качанах і зерні, чим зменшується небезпека виявлення в зерні мікотоксинів – шкідливих як для людини, так і тварин. Збудники таких хвороб, як: пухирчата сажка, стеблові гнилі, фузаріозні, сірі та інші гнилі качанів, проникають в рослину через пошкодження внаслідок живлення шкідників. Тому, незважаючи на високу стійкість гібридів кукурудзи до хвороб, зокрема і гібридів бренду UNIVERSEED, які створювались спеціально для складних фітосанітарних умов, своєчасне проведення боротьби з шкідниками завжди буде запорукою формування оптимальних умов для реалізації потенціалу рослин кукурудзи.

В сучасних інтенсивних технологіях вирощування кукурудзи шукати головні та другорядні елементи, щоби на чомусь зекономити, не варто, адже максимальної реалізації потенціалу фітоценозу кукурудзяного поля можна досягти, лише правильно підібравши гібрид, створивши оптимальний за густотою посів, забезпечений необхідним живленням, та забезпечивши надійний захист від негативного впливу бур’янів, шкідників та хвороб.

В гонитві за високими прибутками власники підприємств часто вдаються до використання короткоротаційних сівозмін з присутністю двох-трьох високомаржинальних польових культур. Не дивлячись на те, що кукурудза відноситься до монокультур, на формування одиниці врожаю вона споживає багато вологи. Тому, за такого підходу, частішають випадки «підпалу» врожаю, значно погіршується фітосанітарний стан ґрунту, збільшуються затрати на хімічний захист культури, зменшується прибутковість бізнесу. Варта зауважити, що в алгоритмі планування ефективного агробізнесу слід враховувати не лише миттєві вигоди, а й заходи, що забезпечать довгострокову ефективність від використання поля.

Віталій Лапчинський, менеджер компанії LNZ Group

Джерело: Superagronom

Партнери LNZ Group

 • LNZ Web
 • Tevitta
 • DEFENDA
 • UNIVERSEED
 • BASF
 • Limagrain
 • SesVanderhave
 • Syngenta