Приготування бакових сумішей однокомпонентних препаратів: алгоритми, можливості, застереження

1

Що таке бакові суміші?

Застосування хімічних засобів захисту рослин дедалі частіше провокує появу стійкості до їх дії. Це призводить до безперервного збільшення хімічних навантажень на природу і породжує нові економічні та екологічні проблеми. Часто агрономи, прагнучи розширити спектр дії, обирають бакові суміші. Однак далеко не завжди цей варіант виявляється ефективним — замість того, щоб очистити поле від бур’янів, агроном отримує «букет» нових проблем, наслідком яких може бути втрата врожайності. Існують різні модифікації застосування пестицидів, що дозволяють зменшити можливість прояву негативних наслідків, одним з яких є правильне використання бакових сумішей

Комплексні препарати мають перевагу по відношенню до однокомпонентних, проте жорстке співвідношення діючих речовин в таких препаратах часто не дозволяє оперативно відгукуватися на реальну фітосанітарну обстановку на полі. Альтернативою виступають бакові суміші — суміші робочих розчинів хімічних сполук, приготованих в умовах господарства. Здебільшого до бакових сумішей потрапляють саме однокомпонентні ЗЗР.

Бакові суміші поділяють за призначенням на групи:

 • Суміші однофункціональних препаратів (гербіцид + гербіцид), але з різними механізмами дії.
 • Різнофункціональні препарати для одночасного знищення різних шкодочинних об’єктів (гербіцид + інсектицид, фунгіцид + ретардант).
 • Суміші гранульованих або порошкоподібних мінеральних добрив і пестицидів при звичайних нормах їх внесення.
 • Суміші рідких добрив з пестицидами, ретардантами, мікродобривами.
 • Суміші добрив і пестицидів для внесення з поливною водою.
 • Суміші фунгіцидів, мікродобрив та ретардантів при протруюванні насіння та ін.
2

Підбір компонентів для бакових сумішей

Підбір компонентів відіграє дуже важливу роль. Звісно, їх поєднання може бути перевірене декілька разів.

При плануванні вмісту бакових сумішей слід враховувати фазу розвитку культури, строки застосування. Також потрібно стежити, щоб оброблювана культура не перебувала в стресі на момент обробки.

Для приготування бакових сумішей можна використовувати тільки сумісні продукти. Несумісними вважаються ті пестициди, які при змішуванні змінюють фізичні властивості, надають фітотоксичної дії на культуру або знижують ефективність проти шкідливих об'єктів. Але найголовніший фактор — набір так званих наповнювачів, який відрізняється в залежності від виробника, адже до складу препарату входять розчинники, консерванти, антиокислювачі, стабілізатори, різні поверхнево активні речовини (ПАР), інгібітори корозії, загущувачі, речовини для зменшення випаровування, регуляції рH тощо.

Приготування бакових сумішей однокомпонентних препаратів: алгоритми, можливості, застереження фото 1 LNZ Group

3

Переваги застосування бакових сумішей

Використання бакових сумішей пестицидів має ряд істотних переваг перед роздільним їх внесенням:

 • більш ефективне використання техніки і обладнання;
 • зниження витрат на застосування;
 • посилення ефекту проти цільових об'єктів;
 • зниження резистентності шкідливих організмів;
 • зменшення механічних пошкоджень культури;
 • зростає рівень рентабельності і т.д.
4

Порядок приготування бакових сумішей

Яких правил слід дотримуватися? Використати їх потрібно завчасно, а не коли «припекло».

Змішування аніонних і катіонних ПАР може спровокувати згортання емульсії і суспензії. Така ж реакція може статися при додаванні невідповідного прилипачів або мікродобрива в хелатній формі.

Спільне застосування контактних і системних гербіцидів не рекомендується, оскільки рослинна тканина під дією контактного препарату швидко омертвіє і потім це омертвіння перешкоджає надходженню системного гербіциду. До того ж ефективність останнього в суміші менше, ніж в чистому вигляді.

Тому спочатку застосовують системні гербіциди, а потім контактні.

 1. Водорозчинні пакети — це пакети з пестицидами, які розчиняються разом з вмістом в баку обприскувача. Якщо одним з компонентів бакової суміші є водорозчинні пакети з ЗЗР, то приготування бакової суміші починають з них.
 2. Сухі препаративні форми: водорозчинні гранули (ВДГ), порошки що змочуються (СП). Водорозчинні гранули розчиняють першими, оскільки вони містять зв'язувальні водорозчинні речовини, які з'єднують порошкоподібні частинки в гранулах. На цій стадії небажана наявність масла в баку обприскувача, оскільки масло буде обволікати гранули і перешкоджати розчиненню в'яжучих речовин. Може статися розшарування розчину в баку обприскувача.
 3. Препаративні форми на водній основі (водно-суспензійні концентрати) — являють собою концентровані суспензії частинок діючої речовини.
 4. Препаративні форми на масляній основі (масляні концентрати емульсії (МСЕ), рослинні олії). Олії за своїми властивостями утворює з частинками діючої речовини нерозчинні компоненти. Тому, якщо сухі речовини не повністю розчинилися, додавання речовин з оліями може привести до розшарування рідин і утворення густого осаду в баку обприскувача. Якщо олієвмісні компоненти будуть додані в бак, в якому вже розчинені добрива, відбудеться «згортання» розчину.
 5. Поверхнево-активні речовини (ПАР). Після розчинення олієвмісних препаратів додавання в бакову суміш ПАР дозволяє зберегти властивості робочого розчину. Після додавання ПАР в баковій суміші можна розчиняти препарати, в яких містяться водорозчинні діючі речовини і водорозчинні рідини. ПАР обволікає масло, не дає йому зв'язатися з іншими компонентами бакової суміші, зберігаючи діючі речовини в стані суспензії і оберігаючи від утворення пластівцеподібного осаду.
 6. Водорозчинні препарати і рідини (водний розчин (ВР), водний концентрат (ВК), водорозчинний концентрат (ВРК)) — ці препарати додаються в бакову суміш в останню чергу, тому що вони мають дуже хорошу розчинність.
 7. Рідкі добрива, мікроелементи для позакореневого підживлення та регулятори росту.

Приготування бакових сумішей однокомпонентних препаратів: алгоритми, можливості, застереження фото 2 LNZ Group

Необхідно пам'ятати, що не всі добрива і мікроелементи змішуються із засобами захисту рослин. Наприклад, не можна змішувати масляні препарати з добривами, що містять бор (В), кальцієві добрива з добривами, що містять багато фосфору (Р) і сірки (S). Препарати, що містять кальцій (Са) не можна змішувати з такими мікроелементами, як залізо (Fe), цинк (Zn), магній (Mg) і марганець (Mn).

Змішувати два або більше складних рідких добрив не має сенсу — кожне з них окремо вже збалансовані за складом.

Застосування регуляторів росту (різні гібереліни, епін, ауксини, похідні сечовини) вимагає великої обережності.

Не можна змішувати декілька регуляторів росту, оскільки результат застосування такої бакової суміші непередбачуваний: можна не тільки не отримати очікуваного ефекту, але зіткнутися з прямо протилежним результатом.

Пам'ятайте! При приготуванні бакових сумішей, змішуванні різних препаратів, добрив — кожен випадок унікальний! Реакція в баковій суміші кожен раз може бути різною і непередбачуваною! Вода з водоймищ, яка постійно використовується для приготування робочої рідини, після дощу або зниження температури може негативно вплинути на якість бакової суміші.

5

Правила успішного застосування бакової суміші

1. Читаємо етикетку. Перед застосуванням препарату або добрива уважно читаємо етикетку. На етикетках сумлінні фірми-виробники вказують сумісність продукту з іншими засобами захисту рослин, особливості застосування та іншу інформацію.

2.Тест на сумісність. Перед тим, як залити препарати в бак обприскувача, проведіть тест на сумісність. У скляну ємність з кришкою (банку) налийте воду (вода повинна бути з того ж джерела, що і в обприскувачі), додайте препарати — компоненти бакової суміші в співвідношеннях, відповідних польовим нормам витрати. Ємність закривайте і перемішайте вміст, перевертаючи 10-15 разів. Однорідність суміші оцінюється візуально 2 рази, відразу ж після перемішування і через 30 хвилин, давши суміші відстоятися.

3. Дивимося на реакцію. Змішування двох хімічних речовин веде до певної фізико-хімічної реакції, або очікуваної і позитивної, або ж несподіваної та непередбачуваної. Результатом реакції при змішуванні двох і більше несумісних препаратів може бути випадання осаду у вигляді сироподібної маси, помутніння розчину, або ж може статися розігрівання чи охолодження рідини, реакція може супроводжуватися виділенням газу, рясним піноутворенням, розшаруванням компонентів в баку. Якщо ж в результаті тестового змішування препаратів утворилася суміш, яка протягом 30 хвилин розшарувалася, але легко змішується при повторному перемішуванні, то такий робочий розчин можна застосовувати в польових умовах за умови постійно працюючої мішалки в баку обприскувача.

Якщо в результаті тестового змішування препаратів утворилася неоднорідна суміш олії, осаду, пластівців, піни — то такі суміші не придатні до застосування, адже вони забивають трубки розпилювача. Крім того, такі неоднорідні суміші нерівномірно розподіляються по рослинах, викликаючи опіки, фітотоксичність і залишаючи залишки препаратів у сільськогосподарській продукції.

4.Маточні розчини. Готуємо маточні розчини, якщо один з компонентів бакової суміші має препаративну форму порошок, що змочується, масляні препарати, добрива. У баку з'єднуємо тільки маточні розчини препаратів!

5.Дотримуватись технології приготування бакової суміші.

6. Коригуємо норми витрат. При змішуванні препаратів однієї групи (ґрунтових гербіцидів або інсектицидів) їх норми витрати необхідно зменшувати на 10-30%.

7. Препарати змішуємо в строгій черговості. Робочий розчин готуємо безпосередньо перед застосуванням. Готовий робочий розчин або залишки після застосування не можна залишати в обприскувачі надовго.

8. Уважно стежимо за якістю і температурою води, що використовується. Вода повинна бути чистою, без мулу, сторонніх домішок, теплою — температура не нижче 10°С. При використанні холодної артезіанської води знижується розчинність препаратів і зростає ризик зниження біологічної ефективності препаратів до 20-50%.

6

Порядок змішування пестицидів за препаративними формами

Вода — ЗП — ВДГ — Вода — КС — ВР — КЕ

ВГ — водорозчинні гранули

ЗП — змочуваний порошок

ВДГ — водно-дисперговані гранули

КС — концентрат суспензії

ВР — водний розчин

КЕ — концентрат емульсії

Наведемо приклад:

Навесні на посівах озимої пшениці з'явилися бур'яни, такі як гірчиця польова і лобода біла. Ми застосовуємо гербіцид Шериф (трибенурон-метил) в.г. + ПАР Мачо (етоксілат-ізодецилового спирт 900г / л) к.с. в дозі 20 г/га + 200 г/га при нормі виливу 200 л/га води, і цього буде достатньо. А на іншому полі у нас з'являється така група бур'янів, як підмаренник чіпкий і падалиця соняшнику (імі). Щоб впоратися з цією проблемою, ми додаємо гербіцид Аксакал (флорасулам 250 г/кг) в.д.г. в дозі 20 г/га при нормі виливу води 200 л/га, як і у попередньому випадку.

Як виглядатиме порядок змішування:

Вода+Шериф(в.г.)+Аксакал(в.д.г.)+Пар Мачо(к.с.)+вода.

Сподіваємося, ви скористаєтеся нашими порадами і уникнете помилок в отриманні більш високих результатів майбутнього врожаю.

Джерело: Superagronom.com

Партнери LNZ Group

 • LNZ Web
 • Tevitta
 • DEFENDA
 • UNIVERSEED
 • BASF
 • Limagrain
 • SesVanderhave
 • Syngenta