Підготовка насіння та особливості посіву зернової кукурудзи

Ріст, розвиток та формування урожаю зерна рослин кукурудзи дуже сильно залежить від якості посіву, зокрема підготовки насіння, способу, строку, глибини, густоти посіву.

Отримання стабільних та високих врожаїв зерна кукурудзи значною мірою залежить від вибору гібриду, проте є і інші важливі фактори, що будуть впливати на реалізацію потенціалу гібридів, зокрема посівні якості насіння, підготовка насіння, строки, густота, глибина посіву.

Якісні параметри насіння відіграють важливу роль при посіві, адже ще наші предки знали: ˮЩо посієш – те й пожнешˮ. Посів високоякісним насінням – головна умова досягнення високого урожаю відповідної якості. Згідно з вимогами стандарту Міжнародної організації з насіння і насінництва (ICTA), насіння має відповідати таким показникам: гібридність (генетична чистота) – не менше 95 %, чистота – не менше 98 %, лабораторна схожість – не менше 92 %, вологість – не більше 14 %, засміченість насінням інших рослин, ураженість хворобами і шкідниками не допускаються.

При цьому за якість виробленого насіння відповідають компанії оригінатори, а його доробку проводять на насіннєвих заводах на спеціалізованому високоточному обладнанні. Тому, в господарства воно надходить майже повністю готове до посіву. Підготовка насіння на заводах включає у себе калібрування, протруєння фунгіцидними та/або інсектицидними протруйниками, можлива обробка комплексом макро- та мікроелементів для забезпечення потреби рослин на ранніх етапах росту.

Під час калібрування насіння розділяють на 4 або 6 фракцій. Фракційність насіння має вплив на якість посіву, зокрема при використанні механічних сівалок, які є найбільш чутливими до якості калібрування насіннєвого матеріалу. Адже в цілому якість калібрування впливає на рівномірність розміщення насіння у рядкові, що в майбутньому вплине на урожайність кукурудзи. Тому, підбір фракції краще проводити завчасно враховуючи особливості своїх сівалок.

Кукурудза має широкий спектр патогенів і шкідників, які можуть суттєво знизити польову схожість і урожайність загалом. Це особливо актуально в регіонах з прохолодним і вологим кліматом, або ж за ранніх строків посіву. В таких умовах проростки уражуються комплексом збудників Pythium spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Aspergollus spp., Alternaria spp. та іншими, що призводить до пліснявіння насіння та розвитку кореневих гнилей. Крім того вони пошкоджуються шкідниками: дротяниками (личинки жуків коваликів), шведською мухою та ін. Тому протруєння насіння кукурудзи є обов’язковим для отримання рівномірних дружніх сходів та високої урожайності. Обробіток насіння фунгіцидами дає можливість захистити від хвороб проростаюче насіння та проростки, а обробіток інсектицидами – запобігти пошкодженню шкідниками.

Для протруєння насіння кукурудзи використовують препарати на основі діючих речовин:

  • фунгіцидні: тірам, карбоксин, карбендазим, тритіконазол, флудіоксаніл та металаксил-М. Ми можемо запропонувати своїм партнерам протруювання та допротруювання, як препаратами мультинаціональних компаній так і продуктами бренду DEFENDA Арес (металаксил-М, 350 г/л) 0,5-0,5 л/га, Фуксія (флудіоксоніл, 25 г/л) 1,0-1,5 л/га в чистому вигляді або комбінації;
  • інсектицидні: імідаклоприд, фіпроніл, тіаметоксам, фарутіокарб, біфентрин. Якщо фунгіцидне протруювання насіння завжди забезпечується компаніями виробниками, то інсектицидний не завжди проводиться. Тому, ми можемо також своїм партнерам запропонувати протруювання насіння інсектицидним протруйником мультинаціональних компаній, або препаратами бренду DEFENDA Латина (клотіанідін, 600 г/л) 3,5-5,0 л/т, або Метакса (тіаметоксам, 350 г/л) 6-9 л/га

Маючи власний завод по доробці і підготовці насіння ми можемо підібрати відповідну фракцію для наших партнерів і забезпечити індивідуальну обробку насіння, за умов певного обраного об’єму насіння.

Для отримання якісних сходів та рівномірного розвитку рослин важливо правильно вибрати строк посіву кукурудзи. При цьому строк посіву кукурудзи визначається погодними умовами, що склались та біологічними особливостями гібриду.

На сьогоднішній день компанії виробники створюють гібриди здатні висіватись від 7 °С і при цьому знівельована залежність по типу зерна. Проте ми повинні пам’ятати, що для рослин кукурудзи небезпечним є пониження та значні перепади температур в період посів-сходи, адже проросток буде рухатись до тепла. Вдень в верх до прогрітого верхнього шару грунту, а в ночі в низ до більш теплішого, що може зумовити для гібридів з низькою стійкістю до холодових стресів втрату схожості за рахунок розриву захисного чохлика проростка в грунті, а не на поверхні грунту, і як наслідок загибелі сходів (мал.1).

Підготовка насіння та особливості посіву зернової кукурудзи фото 1 LNZ Group

Мал. 1 Вплив холодових стресів на сходи кукурудзи

В період від 1 до 4 листка рослини кукурудзи менш чутливі до перепадів температур і холодових стресів, адже точка росту знаходиться в грунті і в більшості випадків обмороження отримуємо лише листового апарату, який рослина після короткого стресу інтенсивно відновить.

За оптимальних умов сходи з’являються за 7-8 днів. За умов раннього посіву, коли ґрунт прогрівся ще недостатньо, збільшується період проростання до трьох і більше тижнів, що призводить до збільшення ризиків ураження проростків хворобами та пошкодження шкідниками, збільшується ризик пошкодження сходів весняними заморозками. Тому, вибір строку посіву гібриду залежить від його холодостійкості. В межах насіння Канадської і Північно-Американської селекції гібридів представлених компанією LNZ ми можемо розглянути послідовність посіву гібридів при різних температурах грунту в 10-и сантиметровому шарі грунту (табл. 1.).

Таблиця 1. Розподіл по строкам посіву гібридів NAPG

Гібрид

Холодостійкість, бал

Термін посіву по мінімальні температурі грунту

EXPM 012

9

від 7 °С

EXPM 017

8,5

від 7 °С

EXPН 002

8,5

від 7-8 °С

EXPM 014

8

від 7-8 °С

EXPM 021

8

від 8 °С

EXPM 013

8

від 8 °С

EXPM 015

8

від 8 °С

EXPН 003

7,5

від 8-9 °С

Запізнення із строками посіву на 10 днів призводить до зниження урожайності на 0,6-1,0 т/га, значно підвищує вміст вологи у качані та зерні.

Не повинно бути значної (понад один тиждень) різниці між строками посіву кукурудзи на зерно і силос, оскільки мета вирощування одна – мати як найвищий урожай зерна.

Основний спосіб посіву кукурудзи – пунктирний з шириною міжрядь 70 см іноді 75 см, також є господарства, що використовують посів з шириною міжряддя 56 см. При цьому ширина міжряддя враховується при формуванні оптимальної густоти і особливостей розміщення листя рослинами в просторі, еректоїдний чи класичний тип. Адже зі зменшенням ширини міжряддя для еректоїдних гібридів густота стояння рослин може бути збільшена на 5-10 %, для гібридів з класичним розміщенням листя збільшення в більшості є не ефективним.

Для проростання насіння кукурудзи потребує багато води і кисню. У зв’язку із цим, з одного боку, насінини потребують доброго контакту з ґрунтом, її не зруйнованою капілярною системою, що забезпечить надходження вологи: з іншої, шар ґрунту над ними повинен бути достатньо рихлим, щоб забезпечити надходження кисню необхідного для проростання. Сошники сучасних сівалок забезпечують рівномірний за глибиною висів та якісне загортання насіння.

Оптимальною глибиною загортання насіння є 4-6 см, на легких ґрунтах і при підсиханні верхнього шару – до 8 см.

Глибину загортання насіння під час посіву необхідно постійно контролювати, особливо при переїзді посівних агрегатів на інше поле.

При виборі глибини посіву ми повинні враховувати, що для рівномірного і якісного проростання потрібно сіяти насіння на 1,5-2 см в вологий шар грунту але не глибше рекомендованих глибин.

При цьому дуже велике значення має маса 1000 насінин, чим більше зерно тим більше вологи воно потребує для свого проростання, проте більше зерно має більше пластичних речовин і буде краще сходити з більшої глибини. Тому, для вибору послідовності посіву гібридів і насіння різної маси рекомендуємо скористатись наступною схемкою:

Підготовка насіння та особливості посіву зернової кукурудзи фото 2 LNZ Group

Схема послідовності посіву гібридів за холодостійкістю та масою 1000 насінин.

При цьому в результаті практичних досліджень та виробничих посівів для зон недостатнього зволоження враховуючи частий дефіцит вологи та швидку її втрату в ранні періоди є не завжди виправданим намагання отримати насіння з високою маси 1000 насінин (понад 250 г). Адже в такому випадку насіння потребує більше вологи і буде мати триваліший період проростання, а на фоні дефіциту вологи і швидкої її втрати є велика ймовірність отримання нерівномірних сходів.

Для оптимізації площі живлення рослин, формування оптимальних параметрів їх урожайності та забезпечення високої стресостійкості, потрібно витримувати рекомендовані густоти для гібридів в різних зонах вирощування. При цьому необхідно розрізняти два терміни: кількість насінин для висіву і густота стояння рослин перед збиранням. Рекомендована густота перед збиранням залежить від ряду факторів: групи стиглості, висоти рослин, ґрунтово-кліматичної зони, вологозабезпеченості та ін., і становить 50-100 тис.росл./га (Табл. 2).

Таблиця 2. Орієнтовна густота різних за скоростиглістю гібридів на час збирання, тис.росл./га

Група стиглості (ФАО)

Степ

Лісостеп

Полісся

100-199

65-70

80-85

90-95

200-299

60-65

75-80

85-90

300-399

55-60

70-75

80-85

400-499

50-55

-

-

Ранньостиглі гібриди слід сіяти з більшою густотою ніж пізньостиглі, адже вони мають генетичне обмеження по потенціалу окремих рослин і ми можемо його збільшити лише за рахунок науково-обґрунтованого підвищення густоти.

Для гібридів Північно-Американської і Канадської селекції, представленої LNZ на ринку, ми рекомендуємо дотримуватись дещо зріджених параметрів посівів, тобто витримувати рекомендовані густоти посівів на момент збирання по зонам вирощування, адже завдяки цьому вони забезпечать оптимальні умови реалізації потенціалу та добру стійкість до стресових умов (табл. 3).

Таблиця 3. Рекомендовані густоти посіві гібридів NAPG на момент збирання, тис.рослин/га

Гібрид

ФАО

Зона зволожння

достатнє

нестійке

не достатнє

EXPM 012

290

70-80

65-75

60-70

EXPM 014

330

70-75

60-70

50-60

EXPН 002

330

70-75

60-65

55-60

EXPM 013

340

70-75

60-70

50-60

EXPM 015

350

70-75

60-70

50-60

EXPН 003

350

75-80

65-70

50-60

EXPM 021

360

70-75

55-65

50-60

EXPM 017

400

65-70

60-65

50-55

Для забезпечення передзбиральної густоти встановлюють страхові надбавки насіння. Вони можуть становити 5-20 % залежно від підготовки ґрунту, запасів вологи у ґрунті, якості насіння та ін.

Негативний вплив на урожайність будуть мати як загущення так і зрідження густоти стояння рослин.

За умови зрідженого посіву недобір урожаю буде зумовлено обмеженим потенціалом качана для компенсації кількості рослин, як елемента структури урожаю.

При загущенні підвищується конкуренція за вологу, сонячне світло та елементи живлення, пригнічується розвиток качанів та сповільнюється дозрівання.

Крім якісних параметрів посівного матеріалу, строків, глибини і густоти посіву мають важливе значення також і сівалки, що будуть використаними підчас посіву. Так, для посіву кукурудзи можуть використовуватись, як пневматичні, так і механічні сівалки, що забезпечують точне одно-зернове розміщення насіння в рядку. Механічні сівалки потребують ретельного підбору висівних дисків залежно від фракції насіння, мають відносно низьку робочу швидкість до 5 км/год для забезпечення якісного посіву. Більшість пневматичних сівалок, у тому числі вакуумних, мають велику перевагу у точності розподілу насіння у рядках, крім того вони мають більшу робочу швидкість – до 8 км/год, а деякі сучасні пневматичні сівалки можуть сіяти без втрати якості розміщення насіння і на більших швидкостях.

Слід відзначити, що збільшення норми висіву (зменшення відстані між насінинами) потребує зменшення робочої швидкості. Перевищення максимальної швидкості, при якій зберігається якість посіву, на 1 км/год. призводить до збільшення числа двійників та пропусків на 6 %.

Вирішальними факторами дотримання якості посіву є завчасна перевірка та налаштування висівних апаратів сівалок, ретельне регулювання сівалки, її точне встановлення на норму висіву, перевірка точності вкладання насіння у ґрунт, контроль пропусків та двійників, дотримання оптимальної робочої швидкості.

Отже, для отримання бажаної густоти посів, рівномірного розміщення насіння в рядку, рівномірного розвитку рослин протягом вегетації необхідно вибрати високоякісний насіннєвий матеріал вирівняний по розміру і формі (фракція), з схожістю та енергією проростання в межах ДСТУ або ICTA, з обов’язковим фунгіцидним захистом насіння та, за потреби, протруювання інсектицидами або іншими препаратами. Завчасно підібрати під кожну партію насіння параметри роботи висівних апаратів сівалки та проводити постійний контроль якість роботи сівалки під час посіву. Висівати рослини залежно від холодостійкості гібридів кукурудзи від 7 °С до 10 °С грунту на глибині 10 см. Забезпечити глибину посіву 4-8 см, залежно від маси 1000 насінин і заляганням вологи в грунті, з обов’язковим розміщенням 1,5-2,0 см вологому шарі грунту. Розрахувати норму висіву гібриду враховуючи посівні якості насіння, біотичні та абіотичні фактори, щоб вийти на рекомендовану густоту посіві гібриду на момент збирання, щоб забезпечити реалізацію потенціалу гібридів.

Автор: Агродепартамент компанії LNZ Group

Партнери LNZ Group

  • LNZ Web
  • Tevitta
  • DEFENDA
  • UNIVERSEED
  • BASF
  • Limagrain
  • SesVanderhave
  • Syngenta