ПІДБІР ГІБРИДІВ ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ

Одним із важливих чинників отримання високого, а головне стабільного урожаю посівів кукурудзи є правильний вибір гібридів. Адже від цього залежить здатність гібрида не лише закладати високий потенціал у певних умовах, а й реалізувати його завдяки здатності витримувати різні стресові фактори та несприятливі погодні умови регіону або року накладені на певні технологічні, ресурсні й агротехнічні особливості господарств.

ПІДБІР ГІБРИДІВ ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ фото 1 LNZ Group


Василь Кифорук, канд. с.-г. наук, керівник відділу Агротехнологій LNZ Group (Україна)

Під час формування бажаних конструкцій гібридів, тобто підборі необхідних характеристик гібрида під конкретне господарство, важливим фактором є правильне врахування зони вирощування, яка має включати в себе як кліматичні, погодні, так і ґрунтові особливості регіону. Адже в південних регіонах на родючих чорноземних ґрунтах варто сіяти гібриди, що мають добру та високу посухо- і жаростійкість, а в зоні достатнього зволоження (Північ та Захід України) – ті, що здатні закладати високий потенціал, але обов’язково з урахуванням недостатньої кількості сонячної радіації (обмеження ФАО, групи стиглості) й типу ґрунту. До того ж вони мають бути стійкими до холодових стресів та ураження хворобами. Крім зональних особливостей бажано враховувати і деякі важливі технологічні й ресурсно-економічні особливості господарств, зокрема:

 • попередник, адже не всі гібриди в повній мірі можуть розкрити свій потенціал, у монокультурі. Можуть виникати проблеми зі знач ним насиченням ґрунту органічними залишками, що можуть викликати аутотоксичність та через заселенням їх шкідниками і хворобами, що негативно впливатиме на продуктивність окремих гібридів. Деякі гібриди мають слабке та тонке стебло, що в умовах монокультури може призвести до вилягання внаслідок життєдіяльності фузаріозу стебла чи за інтенсивного ушкодження стебловим кукурудзяним метеликом тощо. Після такого важкого попередника, як соняшник, не всі гібриди кукурудзи здатні реалізовувати свій потенціал через брак живлення та значний дефіцит, на цих полях, вологи для культури;
 • ресурсне забезпечення. Для інтенсивних технологій слід обирати гібриди, що здатні формувати й реалізовувати високий потенціал і добре реагують на збільшення живлення;
 • обробіток ґрунту, який відіграє важливу роль у формуванні та розвитку кореневої системи рослин, адже не всі гібриди здатні формувати потужну кореневу систему за сівби після мілкого обробітку ґрунту чи за технологій no-till;
 • початок та тривалість висіву. Дуже важливо враховувати початок та тривалість посівної кампанії, якщо цей процес займає у вас тривалий час, то потрібно починати сівбу в ранні строки. Тут потрібні будуть холодостійкі гібриди, з яких варто розпочинати сівбу (від 7°С);
 • час і тривалість збирання – вирішальний фактор для великих господарств, у яких період збирання може затягуватись. Тут важливо вирощувати гібриди, що можуть перестоювати без втрати кількості й якості врожаю;
 • вологовіддача, має велике значення для тих, хто не має сушарок чи потребує гібридів із швидкою вологовіддачею, щоб процес збирання розпочати раніше.

І оскільки важко отримати універсальні гібриди в процесі звичайної селекції, то всі провідні насіннєві компанії в своєму портфоліо мають гібриди з певними якісними характеристиками, які в повній мірі забезпечать ваші потреби з урахуванням ґрунтово-кліматичних, погодних, ресурсних та технологічних умов. Проте для того, щоб розібратись, які гібриди слід обрати, краще формувати необхідні конструкції гібридів за бажаними характеристиками, і на їх основі підібрати гібриди. А для того, аби продемонструвати, як це можна зробити, ми пропонуємо розглянути деякі конструкції гібридів для окремих зон. Адже такий підхід забезпечить більш точний підбір гібридів для ваших умов і потреб, що сприятиме отриманню стабільно високого рівня урожаїв з року в рік, а відтак і прибутку. Так, наприклад, для зони достатнього зволоження (Івано-Франківська, Житомирська, Чернігівська, Київська обл.) на легких та піщаних ґрунтах за формування конструкцій гібридів обо в’яз ковими факторами, крім стиглості (ФАО), є:

 • холодостійкість;
 • потужний розвиток кореневої системи;
 • високий потенціал урожаю;
 • інтенсивний ріст на початкових етапах;
 • добра стійкість до хвороб;
 • швидка вологовіддача;
 • придатність до перестоювання.

Якщо оцінити за цими характеристиками гібриди північно-американської і канадської селекції (NAPG), то поданим параметрам відповідає лише певна кількість гібридів. Так, наприклад, розглянемо підбір гібридів під цю конструкцію (табл. 1). Отже, з 8-ми зареєстрованих гібридів, у нас залишилось 4, які відповідають бажаним якісним характеристикам у цій зоні на легких та піщаних за механічним складом ґрунтах. Для зони достатнього зволоження в умовах Тернопільської, Вінницької, Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської областей на середніх за механічним складом ґрунтах під час формування основної конструкції необхідного типу гібридів бажано брати до уваги такі параметри:

 • міцне стебло;
 • висока стійкість до хвороб;
 • швидка вологовіддача;
 • добра стресостійкість;
 • високий потенціал урожайності зерна.

ПІДБІР ГІБРИДІВ ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ фото 2 LNZ Group

Для цього регіону на важких за механічним складом ґрунтах бажано до конструкції гібрида додати ще параметри за холодостійкістю, адже цей ґрунт повільно нагрівається, та потужний розвиток кореневої системи для успішного формування її у важкому, запливаючому ґрунті

Для зони нестійкого зволоження краще використовувати наступну конструкцію бажаного гібрида:

 • потужна коренева система;
 • добра та висока стресостійкість (холодо-, жарота посухостійкість);
 • хороша стійкість до хвороб;
 • добра або швидка вологовіддача;
 • високий потенціал;
 • висока стабільність (табл. 2).

ПІДБІР ГІБРИДІВ ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ фото 3 LNZ Group

Що стосується південних регіонів із недостатньою кількістю вологи, достатньо великою кількістю сонячної радіації та високими температурним режимом, основними показниками для гібридів кукурудзи є:
 • жаро- та посухостійкість;
 • потужний розвиток кореневої системи;
 • швидкий розвиток на ранніх етапах;
 • стабільність з року в рік.

Отже, якщо оцінити гібриди за цією конструкцією, то в нас залишається певний спектр гібридів. Тож одразу відсортовуємо ті, які не придатні під потреби зони. Чи вистачить такої інформації для вибору гібридів? У більшості випадків цього може бути недостатньо, адже потрібно накласти ще й власні агротехнологічні особливості та ресурсні можливості. Тому обов’язковим є додавання в конструкцію необхідних вам гібридів до зональних (кліматичних, погодних і ґрунтових факторів) агротехнологічні особливості господарств, зокрема, як ми вже говорили: напрям технології системи удобрення (інтенсивна, екстенсивна, адаптивна); можливість висіву кукурудзи в монокультурі чи по поганих попередниках; початок сівби (з якої температури ґрунту стартуєте); тривалість періоду збирання, що регулює потребу в гібридах, придатних до перестоювання; тип обробітку ґрунту (оранка, глибоке розпушування, мілкий, no-till технологія) тощо. Ми, своєю чергою, як ваш партнер, готові не тільки надати високоякісне насіння різних компаній, виробників та брендів, а також допомогти з відповідним підбором гібридів. Тож для правильного та успішного вибору гібридів кукурудзи рекомендуємо скласти бажані конструкції гібридів відповідно до ґрунтово-кліматичних умов регіону, власного технологічного, ресурсного забезпечення й агротехнологічних особливостей вирощування культури, що сприятиме зменшенню ризику недоотримання урожаю з року в рік.


Автор: Агродепартамент компанії LNZ Group

Джерело: журнал Агроексперт

Партнери LNZ Group

 • LNZ Web
 • Tevitta
 • DEFENDA
 • UNIVERSEED
 • BASF
 • Limagrain
 • SesVanderhave
 • Syngenta