Переваги однокомпонентних препаратів та бакових сумішей із ними

Останніми роками збільшується виробництво сільськогосподарської продукції у нашій країні. Виникає проблема збереження майбутнього урожаю та його якості від шкідливих комах, бур’янів, а також хвороб. На допомогу приходить інтегрована система захисту рослин, яка включає хімічний обробіток культур з оптимальними витратами часу та коштів.

Фітосанітарний стан посівів визначається рівнем економічного порогу шкодочинності як в період вегетації культури, так і її попередника.

Для підвищення ефективності засобів захисту рослин необхідно орієнтуватися на трансформаційні тенденції, які відбуваються у видовому складі фітоценозів. Моніторинг структури видового складу бур'янів, шкідників та хвороб за останні 45 років показав, що за цей час присутність у посівах основних фітоценозів утворюючих видів радикально змінилася.

У сільгоспвиробників частіше виникає запитання: що краще застосовувати — однокомпонентні препарати чи їх бакові суміші?

Пропонуємо розглянути різницю у цих формах засобів захисту рослин, та що необхідно враховувати при виборі пестицидів у системі захисту посівів сільськогосподарських культур.

Переваги застосування бакових сумішей препаратів у технологіях захисту й догляду за рослинами.

Вони дозволяють підвищити економічну ефективність заходів, покращити продуктивність праці, мінімізувати пестицидне навантаження на ґрунт шляхом зниження норм витрат кожного препарату та зменшити кратність обробок й відповідно механічні пошкодження урожаю. Приготування бакової суміші — це немеханічне змішування довільно підібраних компонентів. Це сфера складної органічної хімії у поєднанні з вимогами агрономічної науки.

Бакові суміші діляться на наступні групи за призначенням:

 • Суміші однофункціональних препаратів (гербіцид + гербіцид), але з різними механізмами дії.
 • Різнофункціональні препарати для одночасного знищення різних шкодочинних об'єктів (гербіцид + інсектицид, фунгіцид + ретардант).
 • Суміші мінеральних добрив з пестицидами.
 • Суміші фунгіцидів, мікродобрив та ретардантів при протруюванні насіння та ін.

При плануванні бакових сумішей слід враховувати фазу розвитку культури. Строки застосування всіх компонентів бакової суміші повинні збігатися. Також стежте, щоб оброблювана культура не перебувала в стресі на момент обробки.

Для приготування бакових сумішей можна використовувати тільки сумісні продукти. Несумісними вважаються ті пестициди, які при змішуванні змінюють фізичні властивості, надають фітотоксичну дію на культуру або знижують ефективність проти шкідливих об'єктів.

Необхідно пам'ятати наступні моменти: не всі добрива й мікроелементи сумісні з пестицидами:

 • сірковмісні препарати не можна змішувати з маслами й маслянистими рідинами;
 • борвмісні — також несумісні з маслами, маслянистими рідинами й вапном;
 • препарати з кислою реакцією рН не можна поєднувати з лужними розчинами;
 • препарати з кальцієм не можна змішувати з фосфором і сіркою, залізом і магнієм.

Протруювання насіння — важливий лікувально-профілактичний захід у системі захисту рослин зернових культур. Їх слід підбирати залежно від фітосанітарного стану поля та насіння, але не перевищувати рекомендовану норму, оскільки це може негативно вплинути на польову схожість насіння та енергію проростання. Протруйники можна поділити на групи. Перша з них — препарати для боротьби з грибковими інфекціями (Абсолют* (карбендазим, 500 г/л), Арес* (металаксил-М, 350 г/л), Хлорис* (тебуконазол, 15 г/л, прохлораз, 60 г/л), Бастіон* (ципроконазол 6,3 г/л, дифеноконазол 30 г/л)) та для боротьби з ґрунтовими шкідниками (Латина* (клотіанідин, 600 г/л), Метакса* (тіаметоксам, 350 г/л)).

Підбір та комбінування протруйників слід проводити, враховуючи спектр хвороб та зону використання. Так, у зонах достатнього зволоження ефективним буде використання суміші Бастіон або Хлорис у поєднанні з інсектицидним протруйником Латина*, який ефективно працює відразу після потрапляння в ґрунт. Рекомендуємо використання такої бакової суміші у зонах недостатнього та нестійкого зволоження.

Бастіон та Хлорис можна поєднувати із інсектицидним протруйником Метакса, він має тривалішу, проте більш повільну інсектицидну дію на початкових етапах, але забезпечує пролонгований захист.

Для забезпечення системної дії та розширення спектру захисту ми рекомендуємо використовувати Фуксію (флудіоксоніл, 25 г/л,) в баковій суміші із Абсолют (карбендазим, 500 г/л) або Арес (металаксил-М, 350 г/л)*.

При виборі технології з використанням гербіцидного захисту слід звернути увагу на:

 • видовий склад бур'янів;
 • фазу розвитку культури і бур'янів;
 • чергування культур у сівозміні.

При вирощуванні просапних культур (соняшник, кукурудза, соя та ін.) не можна обійтися без ґрунтових гербіцидів, які контролюють дводольні однорічні та багаторічні бур'яни, однорічні та багаторічні злакові бур'яни. А вони завдають найбільшої шкоди на початкових фазах органогенезу сільськогосподарських культур.

Для боротьби з такими бур'янами у посівах вибір правильного препарату можна поділити на кілька груп:

 • для різних ґрунтово-кліматичних умов;
 • для оптимальних строків застосування;
 • ділянки з сильною засміченістю;
 • для використання в пізні фази розвитку культур.

Для боротьби з великим різноманіттям бур'янів використовують діючі речовини з різних хімічних груп: флорасулам — хімічна група триазолпіримідинів; метолахлор — хімічна група хлорацетаміди; нікосульфурон — хімічна група сульфонілсечовини та ін.

Їх можна комбінувати, щоб збільшити спектр контролю широколистих та злакових бур'янів у посівах. Крім цього, поєднання декількох діючих речовин гербіцидів з різних хімічних груп в одній баковій суміші запобігає виникненню резистентності у бур'янів. Тому бренд DEFENDA у своєму портфоліо має широку лінійку ефективних ґрунтових гербіцидів: Айдахо (тербутилазін, 500 г/л), ДаблТрай (метолахлор, 960 г/л), Перун (прометрин, 500 г/л), Сахара (ацетохлор, 900 г/л), Сора-Нет (пропізохлор, 720 г/л), Напалм (ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л) та рекомендує застосовування наступних бакових сумішей ґрунтових гербіцидів: Дабл Трай + Перун, Айдахо + Сора-Нет* і т.д.

Для зернових культур найкраще в оптимальні строки використовувати однокомпонентні страхові гербіциди, до складу яких входить одна діюча речовина. Для прикладу, при захисті озимої пшениці від бур'янів в лінійці DEFENDA присутній гербіцид Шериф на основі діючої речовини трибенурон-метил, 750 г/кг. Норма внесення 15 г/га + 0,2 л/га ПАР Мачо. Діюча речовина препарату за способом дії на рослину належить до інгібіторів синтезу амінокислот. Проникаючи до рослини через листя, стебла та коріння, транспортується до точок росту, блокує виробництво основних амінокислот та поділ клітин рослини.

Для ефективної боротьби проти падалиці соняшнику за класичною схемою вирощування та за Clearfild і Експрес технологіями, ефективним методом є застосування гербіциду Аксакал (флорасулам 250 г/кг) з нормою внесення 20-30 г/га та 0,2 л/га ПАР Мачо або 0,15 л/га Супер Мачо. Завдяки високій селективності та активній дії обприскування можна проводити за середньодобової температури від +5ºС.

Стратегія фунгіцидного захисту повинна будуватися на основі профілактичної боротьби, до появи симптомів захворювань. В разі ж якщо з різних причин вчасно не було застосовано фунгіцид, потрібно застосовувати препарати, які мають сильну лікувальну дію.

Розглядаючи інсектицидний захист, потрібно враховувати видовий склад, а також стадії розвитку шкідників.

Сучасна система захисту рослин від шкідливих організмів повинна відповідати таким вимогам:

 • висока ефективність при застосуванні;
 • енерго-, ресурсозбереження;
 • екологічна збалансованість.

Якщо на посівах з'являються такі шкідники як шведська та гессенська мухи, личинки лучного метелика, інколи озима совка та довгоносик, клоп-черепашка, п'явиці, попелиці, трипси, ріпакові шкідники та ін., бренд DEFENDA рекомендує використовувати інсектициди на основі однокомпонентних продуктів, такі як Бомбардир (імідаклоприд, 700 г/кг), Атік (ацетаміприд, 200 г/кг), Миральд (фенпіроксимат, 50 г/л), Синерид (тіаклоприд, 240 г/л), Октант (тіаметоксам, 250 г/кг), Альфа Супер (тіаметоксам, 250 г/кг), Престо (клотіанідин, 200 г/л, лямбда-цигалотрин, 50 г/л).

Крім протруювання насіння, виникає необхідність захисту самих рослин у період вегетації. Якщо на посівах проявляються такі хвороби: борошниста роса, септоріоз, сітчаста плямистість, сіра гниль, церкоспороз, фузаріоз та інші, то для більш ефектної дії однокомпонентних препаратів DEFENDA пропонує такі бакові суміші:

 • Камзол (метконазол, 60 г/л) + Меценат (пропіконазол, 250 г/л)*;
 • Талер (тебуконазол, 250 г/л) + Меценат (пропіконазол, 250 г/л)*;
 • Камзол (метконазол, 60 г/л) + Парацельс (флутріафол, 250 г/л)*.

Для зони достатнього зволоження:

 • Старк (азоксистробін, 250 г/л) + Парацельс (флутріафол, 250 г/л)*;
 • Старк (азоксистробін, 250 г/л) + ДОТ (ципроконазол, 80 г/л + пропікозол, 250 г/л).*

Принцип змішування препаратів у баковій суміші наступний — від важкорозчинних пестицидів переходять до додавання менш важкорозчинних. Наприклад, у разі застосування в баковій суміші гербіциду, який випускають у водорозчинній упаковці, його відправляють в бак обприскувача першим. Далі розчиняють сухі препаративні форми: змочувані порошки (ЗП), воднодисперговані гранули (ВДГ) тощо. Після розчинення всіх використовуваних пестицидів переходять до розчинення добрив. Важливо додавати в робочу рідину наступний препарат тільки тоді, коли повністю розчинився попередній.

Використання бакових сумішей пестицидів має ряд істотних переваг перед роздільним їх внесенням:

 • економія трудовитрат;
 • більш ефективне використання техніки і обладнання;
 • зниження витрат на застосування;
 • посилення ефекту проти цільових об'єктів;
 • зниження резистентності шкідливих об'єктів;
 • зменшення механічних пошкоджень культури;
 • зниження ймовірності переущільнення ґрунту.

Компанія LNZ Group пропонує широку лінійку препаратів під брендом DEFENDA, до складу яких входять однокомпонентні препарати з різними діючими речовинами. Застосовуючи систему захисту рослин, зокрема в бакових сумішах для більшого ефекту, фахівці завжди виходять з фітосанітарного стану посівів та полів.

Застосування бакових сумішей актуальне тоді, коли постає питання внесення в короткий строк усіх заходів при додержанні технології вирощування сільськогосподарських культур. Це є найкращим виходом у застосуванні ЗЗР як з екологічної, так із економічної точки зору.

Доведено на практиці, що перевагою застосування однокомпонентних препаратів є вища біологічна та економічна ефективність, що дозволяє сільгосппідприємствам своєчасно реагувати на реальну фітосанітарну обстановку в польових умовах.


*Використовувати в залежності від технології вирощування сільгоспкультур, яка присутня в господарстві.

Партнери LNZ Group

 • LNZ Web
 • UNIVERSEED
 • DEFENDA
 • BAYER
 • BASF
 • LG
 • SesVanderhave
 • Syngenta
 • Monsanto