Особливості технології вирощування соняшнику

Соняшник — одна з основних культур в Україні, яка дозволяє отримати найбільше олії з одиниці площі. LNZ Group розпочинає співпрацю з німецькою компанією Strube, яка поєднує у собі найкращі зразки селекції та якісне вирощування гібридів, зокрема соняшнику.

Насіння районованих гібридів соняшнику містить більш ніж 48-50% жиру, 16-19% білка, і вихід олії становить майже 47-52%.

Особливості технології вирощування соняшнику фото 1 LNZ Group

Вимоги до температури

Проростання насіння соняшнику починається за оптимальної температури 8-10°С на глибинізалягання насіння. Підвищення температури помітно прискорює появу сходів. При температурі 8-10°С сходи з'являються через 15-20 днів після посіву, при 15-16°С — через 9-10 і при 20°С — через 6-8 днів. Насіння, яке проклюнулося, легко переносить зниження температури до -10°С, а те, що набубнявіло,— до -13°С. Сходи соняшнику можуть витримувати короткочасне зниження температури до -8°С. Вимоги рослин до тепла після появи сходів зростають. Для соняшнику у фазі цвітіння і в наступні періоди найбільш сприятлива температура 25-27°С. Температура вище 30°С значно пригнічує ріст соняшнику.

Вимоги до світла

Соняшник — світлолюбива рослина. Затінення та похмура погода затримують ріст і розвиток рослин, сприяють формуванню на них мілкого листя, що знижує врожайність. При інтродукції на північ вегетаційний період соняшнику подовжується.

Вимоги до вологи

За сильної посухи на початку цвітіння дуже велика ймовірність отримання пустих насінин у звязку з частковою чи повною неспроможністю рослин розквісти. Таким чином, відбувається значне зниження загальної маси насіння з однієї рослини, що негативно позначається на врожайності. Тому при обробітку соняшнику в посушливих районах велике значення має накопичення в ґрунті вологи шляхом затримання снігу і талих вод, зрошення та інші прийоми, що поліпшують водний режим.

Вимоги до ґрунту

Сприятливий для росту рослин інтервал рН=6,0-6,8. Кращими ґрунтами для нього є суглинні тасупіщані чорноземи, багаті на поживні речовини. Соняшник не вдається на важких глинистих, піщаних, а також на кислих і сильно засолених ґрунтах.

Попередники

Для соняшнику кращими попередниками є озимі зернові культури, ярі хлібні злаки (пшениця, ячмінь), висіяні після чистих парів, та зернобобові. Не слід висівати соняшник після топінамбуру, коренеплодів, багаторічних трав, суданської трави, тобто після таких культур, які мають загальні хвороби та значно висушують глибокі шари ґрунту. Соняшник висівати на одному і тому ж полі рекомендують не раніше, ніж через 5-7 років, щоб не допустити розповсюдження шкідників і хвороб, особливо вовчка кумського — злісного паразита соняшника та тютюну.

Обробка ґрунту

Обробіток ґрунту залежить від ґрунтових і кліматичних умов зони вирощування. Широке розповсюдження у багатьох районах вирощування соняшнику отримав покращений зяблевий обробіток: після лущення стерні проводять 2-3 пошарові поверхневі обробки ґрунту, а основну оранку — у вересні-жовтні. Пошаровий обробіток на 70-80% знижує кількість бур'янів і покращує якість наступної оранки.

У зволожених регіонах застосовується двократна пошарова оранка. Пошаровий обробіток ґрунту в поєднанні з глибокою оранкою ефективний при боротьбі з корнепаростковими бур'янами. За відсутності багаторічних бур'янів на окультурених чорноземах глибока оранка під соняшник не має переваг перед звичайною.

На запливаючих ґрунтах і при наявності зимуючих бур'янів і падалиці весняний обробіток ґрунту під соняшник передбачає раннє боронування і 2-3 культивації з одночасним боронуванням.

Живлення

Система живлення соняшнику включає в себе основне удобрення під зяблевий обробіток ґрунту і рядкове удобрення при сівбі. В якості основного живлення під соняшник застосовують органічні та мінеральні добрива.

Соняшник добре вігукується на післядію гною. За внесення органічних добрив під попередник урожайність його насіння підвищується на 2-3 ц/га. Найбільше зростання врожайності забезпечує, як правило, азотно-фосфорне добриво. Застосування лише фосфорного добрива дає менший ефект. Внесення калійного добрива навіть сумісно з азотно-фосфорним добривом недоцільне, оскільки воно не тільки не підвищує, але й нерідко знижує врожай. Дози і ефективність добрив залежать від зони вирощування. Так, у степовій зоні України кращі результати дають азотно-фосфорні добрива в дозі N30-60, P60-90, а в лісостеповій зоні — повне мінеральне добриво N45-60, P45-60, K45-60. Калійні добрива під соняшник зазвичай вносять на ґрунтах, бідних на калій. Урожайність соняшнику зростає при сумісному внесенні під нього органічних і мінеральних добрив. Помітний приріст урожайності дає припосівне живлення.

Особливості технології вирощування соняшнику фото 2 LNZ GroupПідготовка насіння

Для сівби використовують кондиційне насіння згідно стандарту ДСТУ 6068-2008, ISTA з такими показниками посівної придатності.

Особливості технології вирощування соняшнику фото 3 LNZ Group

Спосіб сівби

Як правило, пунктирний широкорядний з шириною міжрядь 70 см, 45 см або інші в залежності від наявності посівної техніки.

Термін сівби

Соняшник висівають за оптимальної температури ґрунту 8-10°С на глибині залягання насіння (кінець другої — початок третьої декади квітня). Для північних районів — на 1-2 тижні пізніше.

Норми висіву насіння

У посушливих умовах норму висіву знижують, а для ранньостиглих і низькорослих гібридів —збільшують. Обов'язково необхідно перерахувати норму висіву, виходячи з господарської придатності посівного матеріалу і польової схожості. Наведені орієнтовні норми густоти залежать від генетичних особливостей гібриду щодо конкретної зони та умов вирощування.

Розрахунок норми висіву

Виходячи з бажаної густоти стояння, можливо вирахувати фактичну норму посіву насіння соняшникув кг/га за формулою:

Особливості технології вирощування соняшнику фото 4 LNZ Group

За нормальних умов польова схожість може коливатись близько 80-85% в залежності від умов вирощування та складу ґрунту, а тому бажано додатково зробити поправку на польову схожість.

Глибина загортання насіння

Глибина сівби залежить від ґрунтово-кліматичної зони і погодних умов. За нормального стану насіннєвого ложа і зволоження необхідно вибирати глибину загортання насіння 3-6 см. Чим легше ґрунт, тим глибше можна сіяти, за більш континентальних умов також слід вибрати більшу глибину.

Вирішальним фактором є контакт насіння з непорушеною капілярною системою насіннєвого ложа. Розповсюджене загортання гербіцидів у ґрунт до сівби залишає надто розпушений і висушений його поверхневий шар. За таких умов важко витримати рівномірну глибину загортання насіння, від якої в основному залежать рівномірні сходи. Рослини, які зійшли пізніше, відстають у розвитку до самого збирання. Тому важливо дотримуватися рівномірності загортання насіння на однакову глибину, яка дає можливість отримати дружні, рівні сходи і сприятиме рівномірному розвитку рослин у період вегетації.

Догляд за посівами

Для боротьби з бур'янами і захисту рослин застосовують комплекс заходів (механічні, хімічні, біологічні та інші), які забезпечують здоров'я рослин з метою отримання високоякісного врожаю.

Для хімічного контролю застосовують зареєстровані препарати провідних хімічних компаній згідно інструкцій до застосування.

Особливості технології вирощування соняшнику фото 5 LNZ GroupЗапилення

Для поліпшення запилення соняшнику необхідно вивозити пасіки з бджолами в період цвітіння культури з розрахунку 1-3 бжілосім'ї на 1 га посіву.

Ступінь дозрівання

До ознак, за якими судять про дозрівання соняшнику, відносяться: пожовтіння тильного боку кошика, зав'ядання і опадання язичкових квіток, нормальний колір насінини, затвердіння ядра в них, засихання більшості листків. За вологістю та забарвленням кошиків розрізняють три ступеня стиглості: жовта (біологічна) стиглість: листя і зворотній бік кошика набувають лимонно-жовтого кольору, вологість насіння — 30-40%;бура (господарська) стиглість: кошики темно-бурі,вологість насіння — 12-14%;повна стиглість: вологість — 8-12%; рослини сухі, ламкі, насіння обсипається.

Десикація

Для лісостепової зони вирощування соняшнику рекомендується застосовувати передзбиральну десикацію. Посіви слід обприскувати десикантами через 40-45 днів після масового цвітіння (10-20% побурілих кошиків, 20-30% жовто-бурих, 50-60% жовтих) при вологості середньої проби насіння 30-35%. Десикація дозволяє почати прибирання на 8-10 днів раніше і знизити шкідливість білої та сірої гнилей. Вологість сім'янок після десикації знижується до 12-16%. Продуктивність комбайнів підвищується в 1,5 рази, зменшуються втрати насіння.

Збирання врожаю

Збирання соняшнику комбайнами слід починати при побурінні 85-90% кошиків (вологість насіння 8-12%). Затримка з прибиранням на 5-6 днів призводить до значних втрат насіння. На зберігання закладають очищене, просушене насіння з вологістю не більше 8%. Вологе насіння швидко зігрівається, гіркне, а також втрачається схожість насіння, призначеного для використання в якості посівного матеріалу.

Джерело:  Agroportal.ua

Партнери LNZ Group

  • LNZ Web
  • Tevitta
  • DEFENDA
  • UNIVERSEED
  • BASF
  • Limagrain
  • SesVanderhave
  • Syngenta