Оптимальні параметри посіву соняшника

Спосіб посіву. Основний спосіб посіву соняшника – пунктирний з шириною міжрядь 70 см іноді 75 см. Також практикуються посіви з міжряддям 15 і 45 см.

Глибина посіву. Насіння гібридів соняшника слід загортати на глибину 4-6 см. Збільшення глибини призводить до зменшення польової схожості. Збільшення глибини посіву є виправданим лише за умови наявності недостатньої кількості вологи у ґрунті, зазвичай у пізні строки посіву.

Головною умовою отримання дружніх вирівняних сходів є дотримання рівномірності по глибині загортання насіння з обов’язковим розміщенням насіння в 1,5-2 см вологий шару грунту.

Норма висіву. Однією із основних умов отримання високого урожаю є дотримання рекомендованої густоти стояння рослин перед збиранням 35-60 тис.росл./га

Для забезпечення передзбиральної густоти встановлюють страхові надбавки насіння залежно від його посівних якостей і окремо на польову схожість, що залежить від наявності шкодочинних об’єктів в грунті, запасів вологи, прогнозу погоди і т.д., а відповідно додатково може складати 3-7 %.

Строк сівби. Оптимальний строк посіву гібридів соняшника з урахуванням їхніх біологічних особливостей настає у період, коли температура на глибині загортання насіння становить 10-12 оС. За умов ранньої сівби період отримання сходів розтягується до 3-4 тижнів, сходи не дружні, зрідженні. При пізній сівбі часто відчувається дефіцит вологи у верхньому шарі ґрунту.

В окремих випадках, коли пізня весна, посів можна розпочинати за температури від 8 оС.

Оптимальні параметри посіву соняшника фото 1 LNZ Group

Партнери LNZ Group

  • LNZ Web
  • Tevitta
  • DEFENDA
  • UNIVERSEED
  • BASF
  • Limagrain
  • SesVanderhave
  • Syngenta