Фузаріоз колоса пшениці в сезоні 2021

Для аграріїв кожен сезон приносить свої сюрпризи. Якщо сезон 2019-2020 років був спекотним, з мінімальною кількістю опадів та максимальним температурним режимом, то сезон 2020-2021 року був надзвичайно дощовим, особливо в другій половині вегетації, а це, в свою чергу, вплинуло на якісні показники зернових культур.

Для зернових культур однією з небезпечних загроз для кількісного та якісного врожаю є Gibberella zeae, також відомий під назвою Fusarium graminearum — це грибковий збудник, який викликає фузаріоз.

Гриби роду Fuzarium спричиняють як фузаріозну кореневу гниль, так і  фузаріоз колоса. Основне джерело інфекції — ґрунт, в якому на уражених рештках зберігаються збудники хвороби та  заражене насіння. Також додатковим сприятливим фактором  утворення цієї хвороби може бути короткоротаційна ланка сівозміни: кукурудза — пшениця  з мінімальним обробітком ґрунту без перевертання скиби. Інфікування рослин фузаріозною кореневою гниллю відбувається за вологості 40-80%, у діапазоні температур від +1оС до +30оС, оптимальна температура для розвитку збудника  від +10оС до 25оС. Без якісного протруєння посівного матеріалу збудник може викликати загибель паростків. Збудник зберігається у формі грибниці, склероціїв, хламідоспор на рослинних рештках, на насінні та у ґрунті. Упродовж вегетаційного періоду поширюється конідіями, які розносить вітер, дощ і комахи. Конідії та сумкоспори збудників фузаріозу колоса можуть зберігати життєздатність 1 рік, хламідоспори та склероції — 2-3 сезони.

Фузаріоз колоса пшениці в сезоні 2021 фото 1 LNZ GroupОднією з найбільших помилок при вирощуванні озимої пшениці є та, що на фузаріоз колоса звертають увагу тільки в період цвітіння культури. Насправді ж хімічний захист має бути комплексним і розпочинати його потрібно відразу після відновлення вегетації.

В сезоні 2021 року комплексна система захисту DEFENDA була наступною:

У фазу кущення (ВВСН 21-30), для профілактики хвороб листя та стебла, а також фузаріозу внесення наступних фунгіцидів:

Пегас (д.р. прохлораз, 450 г/л) – 0,9 л/га + Парацельс (д.р. флутріафол, 250 г/л) – 0,5 л/га

В період від фази кущення до виходу в трубку іде закладка плодоелементів і для збереження врожаю та профілактики видів іржі, септоріозу листя та колосу, фузаріозу колосу у фазу виходу в трубку – прапорцевий листок (ВВСН  39-45) наступне внесення фунгіцидів:

Дот (д.р. ципроконаназол, 80 г/л + пропіконазол, 250 г/л) – 0,5 л/га + Старк (д.р. азоксистробін, 250 г/л) – 0,5 л/га

Фузаріоз колоса пшениці в сезоні 2021 фото 2 LNZ Group

Фузаріоз колосу

Ураження колосків фузаріозом проходить саме під час цвітіння, коли відкриваються колоскові луски і патоген інфікує квітку. Активному розвитку цьому процесу сприяють опади або краплинна волога.

Саме велика кількість опадів в сезоні 2021 року в  період цвітіння і призвела до поширення фузаріозу колосу, тому що сезон не типовий і багато аграріїв не запланували наступне внесення фунгіцидів, обмежившись двома обробками.

Колос, уражений фузаріозом, біліє, пізніше на лусочках з’являються блідо-рожеві подушечки міцелію, які зливаються в суцільний наліт. Збудник проникає в зерно, воно набуває рожевого відтінку, стає зморшкуватим. Ура­же­ний ко­лос на­бу­ває світло­го ко­ль­о­ру (зне­барв­люється) біля ос­но­ви, із цен­т­раль­ної йо­го ча­с­ти­ни або з верхівки.

Ура­же­ни­ми та­кож мо­жуть бу­ти ли­ше ок­ремі ко­ло­с­ки — то­­ді во­ни на­бу­ва­ють світло-жов­то­го ко­ль­о­ру та до­б­ре помітні на фоні ре­ш­ти зе­ле­них.

На ура­же­них ко­ло­с­ко­вих лу­с­ках мож­на ви­я­ви­ти міцелій та конідіаль­не спо­ро­но­шен­ня грибів у ви­гляді ро­же­во-чер­во­них по­ду­ше­чок. Про­ник­нен­ня па­то­генів у цен­т­раль­ний ко­ло­со­вий стри­жень бло­кує над­хо­­джен­ня по­жив­них ре­чо­вин до всіх ко­­­лосків, розміще­них ви­ще. Це при­зво­дить до біло­ко­ло­сиці, або пу­с­то­ко­ло­сиці.

Ступінь ура­жен­ня зер­на за­ле­жить та­кож від ви­ду збуд­ни­ка та ча­су йо­го про­ник­нен­ня у тка­ни­ни. У зв’яз­ку з цим розрізня­ють два ти­пи ура­жен­ня зер­на: яс­к­ра­во ви­ра­же­не  і при­хо­ва­не.

Яс­к­ра­во ви­ра­же­не фу­заріоз­не зер­но візуально  вирізняється  ро­же­вим ко­ль­о­ром че­рез на­явність міцелію грибів. Та­ка фор­ма ура­жен­ня ви­ни­кає у ре­­зуль­таті ран­нь­о­го інфіку­ван­ня ко­­лосків у полі у фазу цвітіння.

Фузаріоз колоса пшениці в сезоні 2021 фото 3 LNZ Group

Уражені рослини пшениці

Фунгіцидна обробка має найбільший позитивний ефект тоді, коли строки внесення фунгіциду максимально наближені до 15-30%  цвітіння пшениці. Цей період в озимої пшениці досить короткий, в залежності від сорту, від 3-ох до 6-ти діб. Це досить важливо і краще поцікавитись в оригінаторів сортів про цей період. Фаза початок цвітіння (ВВСН 61-65),  наступний обробіток фунгіцидами: Камзол (д.р метконазол, 60 г/л) — 1,0 л/га + Сальто (тіофанат-метил, 500 г/л) — 1,0 л/га При­хо­ва­на ж фор­ма фу­за­ріоз­но­го зер­на ви­ни­кає за пізньо­го йо­го ура­жен­ня, слаб­ко­го ін­­фекційно­го на­­ван­­­та­жен­ня або за ура­жен­­­ня зер­на у період зби­ран­ня і збері­ган­ня вро­жаю. Та­ке зер­но не відрізняється від здо­ро­во­го, про­те є дже­ре­лом інфекції під час йо­го зберіган­ня та висіву як посівного матеріалу.  Не­­добір уро­жаю  при фузаріозі може сягнути до 80%, виникають проблеми із реалізацією, при цьому по­­гіршу­ють­ся посівні якості насіння: енергія про­ро­с­тан­ня і схожість мо­жуть зни­жу­ва­ти­ся до 35-40%.

Зерно, інфіковане фузаріозом, містить мікотоксини: дезоксиніваленол і зеараленон, які дуже шкідливі  для людини та тварин. Окрім того, фузаріоз  погіршує хлібопекарські якості зерна, що негативно впливає на якість борошна. 

Тому для перешкоджання всіх цих проявів у фазу ранньої та середньої молочної стиглості (ВВСН 73-75) був проведений наступний фунгіцидний захист: Талер (д.р. тебуконазол, 250 г/л) — 1,0 л/га.

Фузаріоз колоса пшениці в сезоні 2021 фото 4 LNZ GroupЗагальний вигляд посівів після проведених фунгіцидних обробок

Віктор Сонець, менеджер з агротехнологій по засобам захисту рослин бренду DEFENDA

Джерело: Superagronom.com

Партнери LNZ Group

  • LNZ Web
  • Tevitta
  • DEFENDA
  • UNIVERSEED
  • BASF
  • Limagrain
  • SesVanderhave
  • Syngenta