​Десикація культур від DEFENDA

Одним з важливих питань в окремі роки та на окремих площах є збереження та своєчасне збирання урожаю. Особливо якщо це стосується нерівномірного дозрівання культури, значного її забур’янення, або потреби зібрати раніше. І вирішення даного питання є проведення десикації.

Десикація (від лат. desiccare – висушувати) – передзбиральне підсушування рослин з метою прискорення та вирівнювання достигання рослин, зменшення втрат та полегшення збирання врожаю, яке особливо ефективне при забур’яненості та нерівномірній стиглості рослин на полі. Десикацію проводять за 5-14 днів до планової дати збирання десикантами або гербіцидами суцільної дії.

Десиканти – це хімічні зневоднюючі агенти, осушувальні засоби (речовини), які здатні поглинати або хімічно зв’язувати воду, які використовуються для висушування рослин на корені перед збиранням з метою покращення умов їхнього механічного обробітку. У державному Реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні зареєстровано і, відповідно, дозволено до використання ряд препаратів на основі діючої речовини Дикват. Дані препарати мають чітко виражену контактну дію. Тому під час їх використання слід забезпечити максимальне покриття рослин, чого можна досягти використанням більшої норми виливу робочого розчину - від 200 л/га і більше. Механізм дії полягає у порушенні фізичних та біохімічних процесів у рослині, що послаблює водоутримуючу здатність клітин і приводить до їх загибелі, а у підсумку - і до висихання рослин. Висихання рослин відбувається за 5-7 днів, за умов низьких температур, близько +10оС, до 10 днів, виходячи із цього слід встановлювати строки застосування.

До гербіцидів суцільної дії, які дозволено використовувати для проведення десикації, належать препарати на основі солей гліфосату. На відміну від десикантів, вони мають системну дію. Проникаючи у рослину через листки та інші зелені частини і поширюючись по всіх органах, досягають їхньої кореневої системи, блокують синтез амінокислот, що призводить до ураження точок росту і повного відмирання надземних і підземних органів. Загибель і висихання рослин відбувається через 10-14 днів, за умов низьких температур до 20 днів. Використання для десикації гербіцидів суцільної дії дає можливість звільнити поля від багаторічних бур’янів під наступні культури, воно особливо ефективне за середнього та сильного ступенів забурʼяненості.

Десикацію, без ризику зниження урожайності через недостатній ˮналивˮ зерна, проводять не раніше ніж при зниженні вологості зерна до 30 % і нижче та/або побурінні 70 % стручків у ріпаку або бобів у сої, кошиків у соняшнику.

Прийняття рішення про застосування десикації та вибору способу її проведення (десикантом чи гербіцидом суцільної дії) залежить від мети, якої потрібно досягти на конкретнім полі. Фактори, які впливають на прийняття рішення:

 • забезпечення збиральною технікою – її наявність та навантаження на неї.
 • фітосанітарний стан поля – наявність багаторічних бур’янів, зокрема берізки польової, підмаренника чіпкого та ін.
 • рівномірність дозрівання рослин як на полі (у площині), так і по ярусах, особливо озимий та ярий ріпак, соя, гречка, наявність ˮпідгонівˮ у зернових.

Наявність будь якого із вищенаведених факторів: стан поля чи навантаження на збиральну техніку свідчить про необхідність застосування десикації, чи то для розподілу навантаження на техніку, чи то для покращення якості збирання (зменшення втрат, досушування та ін.): ˮТАК!ˮ, у таких випадках десикація є необхідною та буде ефективною.

Відповідь на питання: ˮЧим робити?ˮ - слід ˮшукатиˮ у розрізі двох факторів: рівномірність дозрівання рослин у полі та фітосанітарний стан – забур’яненість.

У випадку чистого від бур’янів, особливо багаторічних, але з нерівномірним дозріванням (підсиханням, фото 1) та/або наявністю ˮпідгонівˮ більш доцільним буде використання десикантів на основі Диквату. Від бренду DEFENDA ми пропонуємо препарат Диквалан (д.р. дикват, 150 г/л) у формі водного розчину, що забезпечує якісне змішування та приготування робочого розчину. Рекомендована норма використання 2-3 л/га. Такий захід забезпечить вирівнювання дозрівання (підсихання) і, як наслідок, зниження втрат при збиранні та зниження затрат на післязбиральну обробку збіжжя. Крім того завдяки швидкій, у порівнянні з гліфосатами, дії більш прогнозовані періоди: чи то проведення десикації, чи то збирання. Адже, збирання можна буде розпочати на 5-ий день після обробки посівів.

​Десикація культур від DEFENDA фото 1 LNZ Group

Фото 1. Нерівномірність висихання

У випадку, коли поле має середній і вище ступінь засміченості бур’янами, особливо багаторічними (фото 2), більш ефективним буде застосування гліфосатів, незалежно від рівномірності дозрівання (підсихання) культури. Таким чином: з одного боку забезпечується прискорення та/або вирівнювання дозрівання культури, з іншого – ефективна боротьба із бур’янами, з якими часто боротися у культурі досить складно або ж не можливо. Використання у боротьбі з бур’янами гліфосатів із системною дією забезпечить повну їх загибель і буде значно ефективнішим у порівнянні із контактною дією диквату, який забезпечить загибель лиш надземної частини, що у подальшому призведе до повторного відростання. Для посилення гербіцидного ефекту у боротьбі з дводольними багаторічними бур’янами можна застосувати бакові суміші, додавши препарати на основі 2,4-Д або дикамби.

​Десикація культур від DEFENDA фото 2 LNZ Group

Фото 2. Поле засмічене берізкою польовою.

У портфоліо бренду DEFENDA є рішення також і для таких посівів. Зокрема, для проведення планової десикації, або при забур’яненні посівів багаторічними бур’янами ми рекомендуємо застосовувати гербіциди суцільної дії: Напалм (д.р. ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, у кислотному еквіваленті 360 г/л) з нормою 4,0-6,0 л/га та Напалм Форте (д.р. калійна сіль гліфосату, 550 г/л) з нормою 2,0-4,0 л/га. Для підвищення ефективності боротьби з багаторічними дводольними бур’янами у бакову суміш можна добавити гербіциди: Дикамба Форте (дикамба у формі диметиламінної солі, 120 г/л + 2,4-Д у формі диметиламінної солі, 344 г/л) з нормою 0,5 л/га, або Ефімер (2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 905 г/л) з нормою 0,6 л/га, або ж гербіцид Примус (2-етилгексиловий ефір 2,4-Д, 452 г/л + флорасулам, 6,3 г/л) з нормою 0,4 л/га. При використанні партнерів у баковій суміші норму використання Напалм або Напалм Форте слід зменшити на 20-25 %.

Отже, вибір препарату залежить від цілей, які ви переслідуєте. При плануванні завчасної десикації (вологість зерна 32-26 %), значної невирівняності по дозріванню, наявності значного забур’янення багаторічними кореневищними або коренепаростоквими бур’янами краще буде використати солі гліфосатів (Напалм, Напалм Форте), а для швидкого висушування невирівняних посівів без необхідності збереження підгонів та доналиву зерна (вологість зерна на рівні 20-18 %), або за засмічення однорічних бур’янів ефективніше буде використати препарати на основі дикватів (Диквалан).

Автор: Менеджер з розвитку агротехнологій, к.с.-г.н., Олександр Хмелюк

Партнери LNZ Group

 • LNZ Web
 • Tevitta
 • DEFENDA
 • UNIVERSEED
 • BASF
 • Limagrain
 • SesVanderhave
 • Syngenta