Азотне живлення кукурудзи

Перші два місяці кукурудза росте дуже повільно. У цей час слід вносити азотні добрива у верхні шари ґрунту. До фази 8 листків (ВВСН-18) кукурудза поглинає незначну його частину – близько 2%. Максимальна кількість азоту буде засвоєна у період від викидання волоті (ВВСН-51) до трьох-чотирьох тижнів після цвітіння (ВВСН-70-71).

Удобрення азотом потребує найбільшої уваги саме у період максимального засвоєння, коли його внесення обмежується висотою рослин та ризиком відсутності вологи у верхньому шарі ґрунту.

Азотні добрива містять різні форми азоту: нітратну, амонійну та амідну. Коренева система рослин здатна поглинати лише нітратну та амонійну. Амонійна форма азоту краще поглинається рослинами на лужних ґрунтах, натомість нітратна – на кислих. Це слід враховувати під час підбору добрива. Також слід пам'ятати, що в ґрунті утримується лише амонійна форма, тоді як нітратна з часом вимивається. Амідна форма легко переходить в амонійну за 2-4 дні.

Вибір добрива та часу внесення має важливе значення для зменшення втрат азоту в результаті вимивання (Рисунок 1).

Азотне живлення кукурудзи фото 1 LNZ Group

Рисунок 1. Промивання нітратного азоту у різних періодах його внесення.

Отже, використання великої кількості нітратної форми азотних добрив на початкових етапах розвитку кукурудзи буде недоцільним. Більш ефективним буде використання добрив із вмістом нітратної 20-25%, амонійної і амідної 80-75% (КАС), або чистої амідної (карбамід) чи амонійної (безводний аміак, аміачна вода) форми у повному обсязі. Нітратно-амонійна (аміачна селітра) або нітратна (кальцієва селітра) форма добрив більш ефективна при прикореневих підживленнях у зонах достатнього зволоження.

Менеджер з розвитку агротехнологій, к.с.-г.н.,

Олександр Хмелюк

Партнери LNZ Group

  • LNZ Web
  • Tevitta
  • DEFENDA
  • UNIVERSEED
  • BASF
  • Limagrain
  • SesVanderhave
  • Syngenta